24dec

PlayRight gesloten van 24 december tot en met 3 januari.

PlayRight zal gesloten zijn van donderdag 24 december tot en met zondag 3 januari 2016. Wij wensen jullie fijne feesten en een gelukkig 2016!
Noteer alvast dinsdag 12 januari in de agenda: PlayRight’s New Year’s drink!

12391161_908648879190085_5300680531253668137_n

16dec

PlayRight verdeelt 670.000€ aan naburige rechten geïnd in het buitenland.

PRINCIPE – Voor het beheer van de buitenlandse rechten heeft PlayRight bilaterale overeenkomsten gesloten met gelijkaardige beheersvennootschappen in verschillende landen. Op die manier kan PlayRight in die landen de rechten innen.  De lijst van landen waarvoor  PlayRight een overeenkomst heeft,  staat op onze website.

Leden die PlayRight een mandaat gaven om ook buiten België hun rechten te beheren, houden best hun mailbox of brievenbus in de gaten want PlayRight verdeelt momenteel de naburige rechten geïnd in het buitenland.

HUIDIGE VERDELING – De huidige verdeling betreft rechten geïnd in de volgende landen en voor de volgende jaren:

 • Canada (via Artisti): MU 2013
 • Denemarken (via FILMEX): AV 2010
 • Denemarken (via GRAMEX DK): MU 2010-2014
 • Frankrijk (via Adami): AV 2003-2009, MU 2000-2013
 • Frankrijk (via Spedidam): MU 2010-2014
 • Griekenland (via Erato): MU 2006-2009
 • Hongarije (via EJI): MU 2012-2013
 • Ierland (via RAAP): MU 2010-2012
 • Kroatië (via Huzip): MU 2012
 • Letland (via LAIPA): MU 2013-2014
 • Nederland (via NORMA): AV 2011-2013, MU 2007-2014
 • Nederland (via SENA): MU 1997-2015
 • Oostenrijk (via LSG): MU 2013
 • Oostenrijk (via VDFS): AV 2008-2013
 • Polen (via STOART): MU 2006-2013
 • Portugal (via GDA): MU 2010-2012
 • Slovenië (via IPF): MU 2010-2013
 • Spanje (via AIE): MU 2006-2012
 • Verenigd Koninkrijk (via PPL): MU 2007-2014
 • Zweden (via SAMI): MU 2004-2013

Leden kunnen via de PlayRight portal in hun online dossier nakijken welke landen zijn opgenomen in hun contract. Meer informatie over de internationale werking van PlayRight vind je in de rubriek “internationaal” op onze website.

Nog vragen? Neem contact op met je accountmanager of mail naar

9dec

Europese Commissie op zoek naar eerlijke digitale markt.

De Europese Commissie heeft vandaag – 9 december 2015 – haar plannen bekend gemaakt om de Europese regels inzake auteursrecht en naburige rechten te moderniseren en aan te passen aan de Europese ééngemaakte digitale markt.

De Commissie streeft naar het tot stand brengen van een eerlijkere markt waarbij aandacht moet worden besteed aan de vragen “of de opbrengsten van het onlinegebruik van werken eerlijk worden verdeeld?” en “of er oplossingen op EU-niveau nodig zijn ter verbetering van de rechtszekerheid, de transparantie en het evenwicht ten aanzien van het systeem waarmee de vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars in de EU is geregeld?”.

PlayRight ondersteunt de keuze van de Commissie om de vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars nader te bestuderen. Uit recent onderzoek, gevoerd door de Fair Internet Coalitie, blijkt immers dat slechts 7% van de uitvoerende kunstenaars hun inkomsten uit digitale exploitaties correct vinden en getuigt maar liefst 65% van de Europese uitvoerende kunstenaars minder dan 5% van hun totale inkomsten te halen uit digitale exploitaties. .Meer resultaten over dit onderzoek vind je hier.