De Algemene Vergadering 2020: een overzicht

8 september 2020

De jaarlijkse Algemene Vergadering voor artiesten-vennoten van PlayRight ging er dit jaar iets anders aan toe dan normaal . Oorspronkelijk zou die doorgaan op 15 juni 2020, maar de vergadering moest door de Coronamaatregelen verlegd worden naar 7 september 2020, en moest plaatsvinden achter gesloten deuren. Een terugblik op dit jaarlijkse evenement en een overzicht van de cijfers!

Aangezien onze vennoten dit jaar niet fysiek bijeen konden komen om hun stem te laten horen, werden ze uitgenodigd om schriftelijk te stemmen. Op 31 augustus 2020 werd een virtuele informatiesessie georganiseerd (via “zoom”) om het jaarverslag van de beheersvennootschap en de jaarrekeningen, de verslagen van de commissaris en de voorgestelde wijzigingen van het Algemeen Reglement van PlayRight voor te stellen en te becommentariëren. Daarnaast was er ook ruimte om de vragen van vennoten te beantwoorden.

De stemmingen werden schriftelijk georganiseerd, en de telling gebeurde onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Dit maakte het mogelijk om binnen elk college de nieuwe bewindvoerders te benoemen en het verslag en de jaarrekening van 2019 goed te keuren. Ook de voorgestelde wijzigingen van het Algemeen Reglement werden goedgekeurd.

Enkele kerncijfers

Opmerkelijk feit: PlayRight heeft in 2019 een recordaantal rechten verzameld in het buitenland! Met €1.168.191 in 2018 – toen al een recordbedrag – is het ontvangen bedrag in 2019 €2.027.071. Nog nooit gezien! Tot slot ontvingen we €309.552 uit de aanvullende jaarlijkse vergoeding.

In totaal heeft PlayRight in 2019 €20.086.909 verzameld aan vergoedingen en rechten.


En het goede nieuws gaat door, want betreffende de verdelingen van rechten in 2019, kunnen we een stijging waarnemen van het totale aantal rechten dat onder onze uitvoerende kunstenaars werd verdeeld!

In 2019 werd €16.248.151 aan muziekrechten verdeeld onder onze muzikanten (tegenover €10.440.532 in 2018) en €8.751.144 aan audiovisuele rechten werd in 2019 aan onze uitvoerende kunstenaars uitbetaald (tegenover €1.038.253 in 2018).

In totaal werd €25.171.682 uitbetaald aan de artiesten in 2019!

Jullie nieuwe bestuurders

Anne Somers, Alain Van Goethem, Sebastian Moradiellos, Michael Schack & Fabian Hidalgo

Tijdens de Algemene Vergadering werden de vennoten uitgenodigd om te stemmen op de nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Dit jaar waren er vijf van de zestien bestaande mandaten in te vullen. Binnen het college Dramatische Kunst en Dans werd Anne Somers herkozen als Nederlandstalige bestuurder voor een mandaat van vier jaar, en werd Alain Van Goethem herkozen als Nederlandstalige bestuurder voor een mandaat van één jaar. Aan de Franstalige kant werd Sebastian Moradiellos herkozen voor een mandaat van vier jaar.

Binnen het collega Muziek was het Michael Shack die werd verkozen als Nederlandstalige bestuurder voor een mandaat van vier jaar en Fabian Hidalgo als Franstalige bestuurder voor een mandaat van vier jaar. Proficiat aan de nieuwe Bestuurders van de PlayRight Raad van Bestuur! Roland De Greef is niet herkozen en Chris Peeters heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Ze worden hartelijk bedankt voor de volbrachte mandaten!

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden