Nieuws over je “Kabelrechten”

1 juni 2022

Sinds 2015 hebben uitvoerende artiesten recht op een vergoeding voor de doorgifte van hun uitvoeringen op televisie via de kabel. Sinds 2019 geldt dit recht ook in het geval dat hun prestaties worden uitgezonden via de directe injectie. Sinds 1 mei 2022 breidt een nieuwe wet dit recht nog uit tot elke doorgifte via eender welk ander medium dan de kabel.

Deze nieuwe wet zet de Europese Richtlijn 2019/789 van 17 april 2019 (beter bekend als de SatCap II-richtlijn) om in Belgisch Recht. Rekening houdend met de technologische ontwikkelingen, breidt deze wet het systeem van verplicht collectief beheer uit waaraan de doorgifte via de kabel en de communicatie via directe injectie onderworpen zijn, en nu dus ook de doorgifte via andere technische middelen dan de kabel. Met andere woorden, ongeacht de middelen die worden gebruikt om hun uitvoeringen op televisie opnieuw uit te zenden, hebben de uitvoerende artiesten een niet-overdraagbaar recht op vergoeding waarvan zij geen afstand kunnen doen.

De basisprincipes van doorgifte via de kabel lees je hier.

Met “doorgifte via andere technische middelen dan de kabel” verwijst de wetgever naar de gelijktijdige/live doorgifte binnen een tv- of radioprogramma die wordt uitgevoerd door een andere partij dan de omroep, hetzij via satelliet, DVB-T, IPTV-netwerken of mobiele netwerken. De wet omvat ook livestreaming via het internet, op voorwaarde dat die plaatsvindt in een controleerde en beveiligde omgeving voor geautoriseerde gebruikers. Opgelet: de originele uitzending door de omroep mag niet online gemaakt zijn om in aanmerking te komen. Online uitzending “on demand”, uitgesteld bekijken (replay) of streaming zijn daarentegen uitgesloten.

Wanneer worden deze rechten uitbetaald aan de artiesten?

Om deze rechten te kunnen innen, moet een tarief worden gehanteerd dat gebaseerd is op objectieve, meetbare en zo representatief mogelijke criteria. PlayRight heeft al verschillende meetings gehad met de kabeldistributeurs om onze aanpak uit te leggen. Nu onderhandelen we met hen om een fair tarief te verkrijgen. Zodra we een overeenstemming hebben bereikt, kan PlayRight deze rechten namens de uitvoerende artiesten innen. Vervolgens gaan wij direct aan de slag om de rechten onder de betreffende artiesten te verdelen.

Wordt vervolgd.

sluiten

Inloggen Lid worden