PlayRight hostte internationale conferentie over (naburige) rechten van acteurs

26 september 2023

Op 5 en 6 september heeft PlayRight in samenwerking met SCAPR en AEPO-ARTIS een conferentie gehost in Gent. Op het menu: het collectief beheer van rechten van acteurs. 17 internationale collectieve beheersvennootschappen namen deel aan deze top. 

Gedurende twee dagen vergaderden de beheersvennootschappen over actuele onderwerpen waarmee acteurs in ieder land geconfronteerd worden. De conferentie was een gelegenheid om van elkaar te leren, ideeën uit te wisselen en samen te werken aan oplossingen. 

Concreet ging het over deze zes actuele onderwerpen: 

  1. Verdrag van Beijing inzake audiovisuele uitvoeringen. Dit Verdrag maakt de invoering van exclusieve rechten voor acteurs verplicht voor wat betreft reproductie, distributie, verhuur en beschikbaarstelling, maar laat EU-lidstaten de keuze voor wat betreft het uitzendingsrecht en mededeling aan het publiek. Is een gemeenschappelijk standpunt over de ratificatie van het Verdrag van Beijing mogelijk?
  1. Vergoedingen voor doorgifte. In 2019 werd de Europese richtlijn voor de televisiemarkt aangepast, zodat die meer rekening houdt met de moderne technologische ontwikkelingen. De bestaande regels voor de televisiemarkt dateerden van 1993, toen het landschap van de commerciële omroepen slechts een paar spelers kende, er nog geen sprake was van digitale televisie en al helemaal niet van televisie via het internet. Maar welke impact heeft deze aangepaste richtlijn op bestaande vergoedingsregelingen? Zorgen die nieuwe vormen van doorgifte voor bijkomende vergoedingen voor acteurs? 
  1. Streaming. Deze vorm van exploitatie maakt al een aantal jaren een grote opmars. Hoe gaan de collectieve beheersvennootschappen daarmee om? Hoe reageren ze op bestaande klanten (bijvoorbeeld omroepen en kabeldistributeurs) die hun activiteiten uitbreiden door audiovisuele content aan te bieden? 
  1. Contractuele richtlijnen. Welke mandaten krijgen collectieve beheersvennootschappen die audiovisuele rechten innen van hun leden? Welk soort rechten worden geïnd en in welke mate houden de contracten met acteurs rekening met hun lidmaatschap bij collectieve beheersvennootschappen? 
  1. Artificiële intelligentie. AI heeft een grote impact op de creatieve sector en op acteurs in het bijzonder. Welke ontwikkelingen zijn een mogelijke bedreiging voor het beroep van acteur? Kan AI een partner zijn in het collectief beheer van rechten van acteurs? Hoe moeten de beheersvennootschappen reageren op de recente ontwikkelingen? 
  1. Zichtbaarheid. Ondanks het feit dat acteurs de meest prominente plaats innemen op het scherm, worden ze zelden gezien als een volwaardige pijler van de audiovisuele industrie. Dit geldt nog meer voor hun collectieve beheersvennootschap. Hoe kunnen we de zichtbaarheid en voetafdruk van acteursrechten en de beheersvennootschappen die hen vertegenwoordigen, vergroten? 

PlayRight had het genoegen om deel te nemen aan deze conferentie. In een wereld die snel verandert zijn zulke bijeenkomsten cruciaal om de toekomst van de naburige rechten, in het bijzonder van acteurs, vorm te geven. Je kunt het officiële rapport van deze conferentie, gepubliceerd door SCAPR en AEPO-ARTIS, via onderstaande knop raadplegen.

sluiten

Inloggen Lid worden