URBAN369, het muzikale ondersteuningssysteem van de vzw CLNK

13 juli 2022

De vzw constateert dat artiesten steeds meer de verantwoordelijkheid (en dus het risico) moeten nemen van het werken aan de artistieke en economische ontwikkeling van hun carrière, ook al hebben ze daar niet altijd de nodige middelen en capaciteiten voor. In dat opzicht wil de vzw tussenbeide komen en haar diensten aanbieden. Dat sluit aan bij onze missies en daarom kan de vzw rekenen op de steun van PlayRight+. We nemen de projecten van vzw CLNK onder de loep!

“De bestaansreden van CLNK? De professionalisering van stedelijke muziekprojecten zo faciliteren dat artiesten hun beroep als auteur en/of componist en/of uitvoerende artiest vrij kunnen uitoefenen. We willen dat zij de POWER-TO-DO verwerven die nodig is om hun muzikale activiteiten te vertalen naar een concreet, duurzaam en tegelijk uniek muzikaal en professioneel project.”

Dat is de ambitie van vzw CLNK, die tijdens de laatste PlayRight+ projectoproep steun van ons kreeg voor haar ondersteuningssysteem voor opkomende stedelijke artiesten. URBAN369 moet een broedplaats zijn voor “jong talent”, door de professionalisering van de leiders van stedelijke muzikale productieprojecten te faciliteren en te ondersteunen.

Hoe?

URBAN369 hanteert een originele aanpak: artiesten leren zichzelf kennen, de sector begrijpen, bestaande financieringsmethoden identificeren en hun professionele muzikale project definiëren.

Wil jij genieten van deze ondersteuning? De training verwelkomt 10 “projectleiders”.  Om daar deel van uit te kunnen maken, moet je je kandidatuur indienen vóór 25 augustus: www.urban360.net

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden