Financiële steun voor jouw project aanvragen: 6 weetjes

15 februari 2019

Steunt jouw organisatie de uitvoerende kunstenaars? Of wil je een project op poten zetten dat artiesten een duwtje in de rug geeft? Dan kan je rekenen op  PlayRight+!

Ontdek snel of jouw project of organisatie in aanmerking komt voor financiële ondersteuning en hoe je een aanvraag kan indienen.

1. Stel je eerst de vraag: ‘Schenkt mijn organisatie of project extra aandacht aan de belangen van de uitvoerende kunstenaar?‘.

Dit kan van alles zijn: een kortfilm, een documentaire, een evenement, een prijsuitreiking, een workshop, etc., waarbij bijvoorbeeld extra wordt gefocust op een correcte vergoeding voor uitvoerende kunstenaars. Of misschien worden jonge acteurs bij jouw project of organisatie wel concreet geholpen tjdens hun (lastige) beginparcours, of organiseer je een netwerkevent waar uitvoerende kunstenaars interessante contacten kunnen leggen. Kortom, jouw project kan verschillende vormen aannemen. Dus is het antwoord op de initiële vraag positief, dan kom je in aanmerking voor een financiële ondersteuning van PlayRight+.

2. Registreer je via het registratieformulier, en stuur dit door naar plus@playright.beOpgelet: vul alles zorgvuldig in en schets een zo volledig mogelijk beeld van jouw organisatie/project, want alleen volledige aanvragen zullen worden behandeld.

3. Hou rekening met de deadlines. Jaarlijks zijn er twee deadlines, namelijk 31 maart en 30 september. Je hoort jouw aanvraag dus voor die data in te dienen.

4. Nadat je aanvraag is ingediend, zal die worden beoordeeld door de Commissie PlayRight+ en de Raad van Bestuur.

Zij brengen advies uit aan het Uitvoerend Comité, waarna deze laatste beslist welke projecten steun krijgen. Criteria waarmee rekening worden gehouden zijn, onder andere, de kwaliteit van de inhoud en de uitwerking van het concept, de bovenlokale dimensie, het artistieke karakter en de (financiële) haalbaarheid. Deze beslissing wordt idealiter genomen binnen de 90 dagen nadat je je volledige aanvraag hebt ingediend.

5. Als jouw project gekozen wordt, wordt de financiële steun in twee schijven betaald:
– 70%  van de steun wordt uitbetaald na goedkeuring door het Uitvoerend Comité;
– de overige 30% krijg je nadat het Uitvoerend Comité heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden werd voldaan en dat de steun werd gebruikt voor de doeleinden waarvoor die werd verleend.

6. De steun kan nooit meer dan 50% bevatten van het budget dat nodig is voor de realisatie van je project.

Denk jij dat je in aanmerking komt? Aarzel dan niet en vul zo snel mogelijk het registratieformulier in, en wie weet ondersteunt PlayRight+ binnenkort jouw project!

Volgende deadlines:

  •  31 maart
  •  30 september
Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden