Naburige rechten & online uitzending van mijn prestaties: hoe werkt het?

17 juli 2022

Na de goedkeuring van een nieuwe wet die een vergoeding garandeert aan de uitvoerende artiesten voor het online gebruik van hun werk, komt PlayRight kort even terug op de basisprincipes van deze tekst. Hoewel er nog heel wat onderhandeld moet worden met de online platforms, bevestigt de wettekst sowieso al enkele fundamentele principes die we hieronder overlopen.

De principes van naburige rechten die gelden in de fysieke wereld gelden ook in de digitale wereld. Bij gebrek aan een wetgevend kader dat is aangepast aan de digitale markt, waren het echter de online platforms zelf die tot nu toe de parameters bepaalden betreffende de vergoedingen voor de uitvoerende artiesten. Dankzij een nieuwe wet die de Europese “DSM”-Richtlijn omzet in Belgisch recht, is dat nu verleden tijd.

Deze wet introduceert twee nieuwe rechten op vergoeding voor uitvoerende artiesten in het geval dat zij hun exclusieve rechten op reproductie en mededeling aan het publiek via online platforms hebben overgedragen (meestal aan de producer):

  • Een nieuw niet-overdraagbaar vergoedingsrecht voor artiesten voor het gebruik van hun prestaties op online platformen voor het delen van content. Dit nieuwe recht op vergoeding beperkt zich tot een compensatie voor prestaties die op online platformen voor het delen van content door gebruikers werden geüpload, zoals Facebook, YouTube, TikTok en Twitch.
  • Een nieuw niet-overdraagbaar vergoedingsrecht voor artiesten voor het gebruik van hun prestaties op commerciële streamingplatformen. Dit recht op vergoeding is bedoeld om muzikanten en acteurs te vergoeden voor het online gebruik van hun prestaties en richt zich op platformen zoals, onder andere,  Spotify, Netflix, Deezer, Apple TV of Music.

Deze vergoedingsrechten zijn onderworpen aan verplicht collectief beheer (behalve wat de vergoeding op streamingplatforms betreft als er een collectieve overeenkomst is).
Opmerking: het zijn de platforms die deze vergoedingen moeten betalen, niet de gebruikers die de inhoud op deze platforms uploaden of bekijken/beluisteren.

Wat moet ik doen als artiest om deze rechten te ontvangen?

Helemaal niets! Je hoeft enkel je repertoire up-to-date te houden. De rest wordt geregeld door het collectief beheer. Wij innen en verdelen de rechten aan de desbetreffende uitvoerende artiesten. Om dat te kunnen doen zal PlayRight samenzitten en onderhandelen met de deel- en streamingplatforms. Zodra we een akkoord bereikt hebben, zal PlayRight de vergoedingen van deze platforms kunnen ontvangen en de rechten berekenen die jou toekomen.  Wij houden onze leden-artiesten op de hoogte van de ontwikkelingen in deze kwestie!

sluiten

Inloggen Lid worden