Online verspreide prestaties: recht op vergoeding voor de uitvoerende artiesten

18 maart 2022

In oktober 2021 lanceerden Belgische artiesten een petitie waarin ze een eerlijke en evenredige vergoeding eisten voor het online gebruik van hun opgenomen prestaties . PlayRight spoorde de Belgische regering herhaaldelijk aan om deze kans te grijpen en echte veranderingen door te voeren die de rechten van artiesten versterken. En het is ons gelukt.

De discussies zijn al gaande sinds 2019, toen Europa de veelbesproken Europese Richtlijn over auteursrechten en naburige rechten[1] goedkeurde. In België krijgt de eerste fase van de omzetting van deze richtlijn officieel vorm via een wetsontwerp dat werd goedgekeurd door de Ministerraad op vrijdag 18 maart 2022. In het verlengde van de campagne #Fairpayvoorartiesten riep PlayRight, namens de 19.000 artiesten die wij vertegenwoordigen, de Belgische regering op om deze kans te grijpen en nu echt verandering teweeg te brengen en zo de rechten van de uitvoerende artiesten te versterken. Hoe? Door jouw beheersvennootschap de taak te geven om over deze inkomsten te onderhandelen met de digitale platformen zodat we de uitvoerende artiesten een eerlijke en proportionele vergoeding kunnen garanderen.

Het was aan de regering om een “wettelijk instrument” voor te stellen dat de vergoeding aan de uitvoerende artiesten moet garanderen voor het gebruik van hun opgenomen uitvoeringen via online platformen. En het is gelukt: in het wetsontwerp van wet dat vandaag door de Ministerraad werd goedgekeurd is een recht op vergoeding in verplicht collectief beheer ingevoerd. De tekst wordt nu bij het de commissie economie van het federaal parlement ingediend.

Intussen verwelkomt PlayRight deze positieve ontwikkeling van de tekst met open armen. We zullen later dieper ingaan op de mechanismen die ervoor moeten zorgen dat de uitvoerende artiesten uiteindelijk zullen  worden vergoed voor het online gebruik van hun prestaties (of opnames). Vanwege de volledige beheersvennootschap willen we graag alle artiesten en organisaties die zich hebben ingezet voor de verdediging van hun rechten hartelijk bedanken, alsook de overheid die heeft geluisterd naar de uitvoerende artiesten. De strijd is nog niet helemaal gewonnen, nu moet nog het parlement overtuigd worden! Wordt vervolgd…


(1)Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende auteursrechten en naburige rechten in de eengemaakte digitale markt.

sluiten

Inloggen Lid worden