Niet één maar twee Europese richtlijnen !

1 april 2019

Het was een drukke week voor Europa. Niet enkel werd de langverwachte Copyright Directive goedgekeurd. Ook de voorziene aanpassingen aan de Satelliet en kabel richtlijn werden goedgekeurd. We leggen je heel kort uit wat Europa deze week allemaal veranderde voor de uitvoerende kunstenaars.

Op dinsdag 26 maart werd de Copyright Directive gestemd, de richtlijn die de geschiedenis ingaat als  meest bevochte en meest gemediatiseerde richtlijn van de Europese Unie ooit. En dat voornamelijk omwille van het beruchte artikel 13 dat door sommigen werd aangekondigd als het einde van het internet, het einde van de vrije meningsuiting. Het artikel doet echter niet meer dan zeggen dat grote online platformen als YouTube en facebook voortaan mogen worden beschouwd als gebruikers van muziek en audiovisuele werken. Dat bleek nog niet het geval te zijn onder de huidige Copyright Directive die al dateert van 2001, toen er nog geen sprake was van YouTube en facebook. Er was toen zelfs nog geen sprake van Myspace. Het werd dus wel eens tijd dat de regels inzake auteursrechten en naburige rechten werden aangepast aan de nieuwe digitale tijden.

Nog belangrijker dan het sluiten van die zogenaamde value gap is het invoeren van het algemeen principe dat auteurs en uitvoerende kunstenaars ten allen tijde recht hebben op een passende en proportionele vergoeding, voor eender welke exploitatievorm, ook online. En dat geldt niet enkel voor onze nieuwe gebruikers, maar ook voor de bestaande gebruikers zoals Spotify, Netflix en andere online-exploitanten, want ook daar is een herverdeling van de middelen noodzakelijk. Om dat te vrijwaren voorziet de richtlijn bovendien in verhoogde transparantieverplichtingen voor producenten en andere gebruikers en zelfs in de mogelijkheid om een slechte deal terug open te breken. Heb je bijvoorbeeld als muzikant of acteur een forfaitaire uitkoop aanvaard voor een opname die toch een groot commerciëel success kent, dan heb je voortaan het recht om een bijkomende vergoeding te eisen.

Op donderdag 28 maart werd de aanpassing van de SatCab richtlijn goedgekeurd. En daar was de nood aan een update aan de huidige digitale tijden nog dringender dan voor de Copyright directive. De bestaande regels voor de televisiemarkt dateren immers al van 1993, toen het landschap van de commerciële omroepen slechts een paar spelers kende, er nog geen sprake was van digitale televisie en al helemaal niet van televisie via het internet.

Met deze Directive on online transmission biedt Europa haar omroepen meer mogelijkheden om hun programma’s via het internet uit te zenden en haar kijkers ook daar de mogelijkheden van catchup en andere vormen van uitgesteld kijken aan te bieden. Door het country of origin principe van toepassing te maken op het internet moeten omroepen ook geen geoblocking meer toepassen om te voorkomen dat hun uitzendingen via het internet in alle Europese lidstaten kunnen ontvangen worden. Er zijn geen bijkomende contracten in ieder land meer nodig. Dit geldt natuurlijk wel enkel voor de eigen programma’s  van de zenders en niet voor onafhankelijke films en series. Een beetje geoblocking zal dus nog blijven bestaan.

Ook voor de markt van de distributeurs worden er nieuwe regels voorzien. Het aanbieden van televisiepakketten via het internet (bvb Stievie) wordt eenvoudiger gemaakt door ook hier het collectief beheer verplicht te maken.

Tot slot biedt de richtlijn zelf een uitkomst voor de beruchte directe injectie. In België werd hier nog maar onlangs een oplossing voor gevonden. Europa verplicht alle lidstaten nu tot het voorzien van een oplossing waarbij er wordt uitgegaan dat zowel omroepen als distributeurs een verantwoordelijkheid dragen en beide dus gehouden zijn tot het vergoeden van de makers.

PlayRight heeft de totstandkoming van deze richtlijnen op de voet gevolgd en zal het omzetten ervan naar Belgische regels ook op de voet blijven volgen. We zullen erover waken dat het sterke signaal van Europa om muzikanten en acteurs een betere positie te verschaffen binnen de online markt geen dode letter blijft.

Wordt vervolgd.

 

sluiten

Inloggen Lid worden