Algmene Vergadering van PlayRight

22 juni 2016

17 millJaarrekening, jaarverslag, wijzigingen aan het reglement, vertrek van bestuurders en verkiezing van nieuwe: kleine terugblik op onze Algemene Vergadering die afgelopen maandag 20 juni plaats vond in de Beursschouwburg.

Maandag 20 juni waren de vennoten van PlayRight uitgenodigd op hun Algemene Vergadering en die verliep uitermate vlot. Kort samengevat: de vennoten keurden het jaarverslag en de rekeningen over het jaar 2015 goed, verleenden kwijting aan de bestuurders en de commissaris, namen de voorgestelde aanpassingen aan het Algemeen Reglement inzake de aanvullende vergoeding voor sessiemuzikanten aan.

Heel wat cijfers werden doorgenomen, besproken en toegelicht.  In het bijzonder het totaal van 86 miljoen aan verdeelde rechten sinds de ingebruikname van het nieuwe database- en berekeningssysteem Rider in 2013. Dat cijfer bevat ook de recente verdeling van rechten Muziek voor 17 miljoen, de grootste verdeling die PlayRight in zijn recente geschiedenis deed.

Gitarist Chris Peeters (MU, NL) zag zich opnieuw verkozen voor een mandaat van 4 jaar, Roland De Greef treedt aan als bestuurder aan Franstalige kant (MU). Voor AV (NL) werd Alain Van Goethem als bestuurder verkozen, aan Franstalige kant waren geen kandidaten voor het vrijgekomen mandaat; de Raad van Bestuur kan in dat geval alsnog besluiten om tot coöptatie van een vennoot uit de groep Dramatische Kunst en Dans over te gaan.

PlayRight moest afscheid nemen van de bestuurders Marijn Devalck en Louison Renault maar niet zonder hen van harte te danken voor hun jarenlange inzet voor PlayRight en de zaak van de naburige rechten.

PlayRight + (ons sociaal, cultureel en educatief departement) organiseerde aansluitende op de Algemene Vergadering het debat “Hoe de artistieke belangen behartigingen”, een sofa-gesprek over en met de belangenorganisaties. Het bleek een uitstekend verlengstuk van de Algemene Vergadering te zijn. Heel wat geïnteresseerden waren aanwezigen: de vennoten uiteraard, maar ook gewone leden en betrokkenen uit de brede culturele en artistieke sector. Zoals verwacht modereerde Jan Hautekiet op vakkundige wijze de gesprekken. PlayRight is er van overtuigd dat dit wel eens het begin zou kunnen zijn van toenadering en samenwerking in de toekomst tussen de diverse actoren die in dit land de belangen van artiesten behartigen.

PlayRight houdt er aan om alle aanwezigen van harte te bedanken en hoop hen samen met vele anderen volgend jaar terug te zien.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden