Muziek

PlayRight+ documentaire over Will Tura in première

28 augustus 2018 - Audiovisueel Muziek PlayRight PlayRight+

PlayRight+ ondersteunde mee de realisatie van een documentaire over Will Tura. “Will Tura. Hoop doet leven” werd gemaakt door regisseur Dominique De Ruddere en Jean Kluger (die ook het leeuwenaandeel[…]

Deadlines: geef uw repertoire aan voor 31 december 2018

27 augustus 2018 - Audiovisueel Muziek PlayRight

Elk jaar legt PlayRight een deadline vast om uw repertoire aan te geven en ons zo in staat te stellen uw prestaties te identificeren op speellijsten in België en in[…]

Billijke vergoeding: Wie contacteren ?

Muziek PlayRight

–>Horeca Honebel St Goriksstraat 10 1000 Brussel Tel 02 514 27 33, dagelijks van 9u tot 12u en van 13u tot 16u, van 9u tot 12u en van 13u tot[…]

Waar vind ik de tarieven?

Muziek PlayRight

Een handelszaak, een restaurant of een publiek evenement moet de billijke vergoeding betalen wanneer ze opgenomen muziek verspreiden. De tarieven worden berekend op basis van de activiteit, de oppervlakte, het typehandelszaak, enz. Ze zijn vastgelegd[…]

Muziekopnames: Waarom moet ik twee keer betalen ?

Muziek PlayRight

Reminder: De billijke vergoeding is een verplichte licentie die moet betaald worden wanneer opgenomen muziek wordt verspreid op een plaats die voor het publiek toegankelijk is.  Dit is een vergoeding[…]

De billijke vergoeding, de belangrijkste bron voor de naburige rechten van muzikanten

Muziek PlayRight

De billijke vergoeding is veruit de voornaamste bron van inkomsten uit de naburige rechten voor muzikanten in België.  In cijfers De naburige rechten van muzikanten in België worden gegenereerd uit[…]

Van inningen tot verdelingen, wat gebeurt er met de billijke vergoeding?

Muziek PlayRight

De billijke vergoeding wordt jaarlijks geïnd door Honebel en Outsourcing Partners, en vervolgens doorgestort naar de uitvoerende muzikanten en producenten via de beheersvennootschappen die hen vertegenwoordigen : SIMIM (producenten) en PlayRight (uitvoerende[…]

Wie int de billijke vergoeding?

Muziek PlayRight

Beiden storten de billijke vergoeding door aan Simim, voor het deel dat de muziekproducenten toekomt, en aan PlayRight, voor het deel dat toekomt aan de uitvoerende kunstenaars. Elke beheersvennootschap krijgt een gelijk deel (50/50).

Wie moet de billijke vergoeding betalen?

Muziek PlayRight

Een handelszaak, een restaurant of een publiek evenement moet de billijke vergoeding betalen wanneer ze opgenomen muziek verspreiden en dit op basis van een aantal criteria (oppervlakte, aard van de[…]

Wat is de Billijke Vergoeding?

Muziek Muziek PlayRight PlayRight

De billijke vergoeding is een verplichte licentie die moet betaald worden wanneer opgenomen muziek wordt verspreid op een plaats die voor het publiek toegankelijk is. Het is een vergoeding voor[…]

sluiten

Log in Lid worden