Een overzicht van de organisaties gesteund door PlayRight+

12 april 2022

Naast de ondersteuning van specifieke en éénmalige projecten die aan een van onze doelstellingen voldoen, kan het departement PlayRight+ ook gedurende een periode van 2 jaar (met eventuele verlenging) financiële steun bieden aan en samenwerken met organisaties die een positieve bijdrage leveren en een gunstige ethiek uitdragen ten opzichte van de uitvoerende artiesten.

Zo biedt PlayRight+ structurele ondersteuning aan verschillende organisaties die wij een stem hebben gegeven.

De Acteursgilde

De Acteursgilde: wat ze doen

BELANGEN VERDEDIGEN

L’union fait la force.

De Acteursgilde is de Vlaamse belangenvereniging voor professionele acteurs. Daar waar je als individu veel te zwak of te kwetsbaar bent om zaken in beweging te brengen, wil De Acteursgilde je sociale en financiële belangen verdedigen. Ze focussen in de eerste plaats op de audiovisuele sector maar zullen ook in de podiumsector hun stem laten horen wanneer nodig.

De Acteursgilde is gesprekspartner voor producenten, zenders, vakbonden en de overheid.

In het overleg over beleid, subsidies, loonvorming, naburige rechten, fiscaliteit, de toekomst van ons medialandschap,… kan alleen gezamenlijk optreden het verschil maken.

Voor dat verschil wil De Acteursgilde garant staan.

HAAR LEDEN BIJSTAAN

Je kan hen contacteren voor vragen over uitkeringen, rechten en plichten, contracten enzovoort.

Wanneer de knowhow elders beter voorhanden is, zullen ze jou dan ook doorverwijzen.

HAAR LEDEN SAMENBRENGEN

Op de jaarlijkse “nacht van de acteur” nodigt De Acteursgilde je uit voor een feest “onder elkaar”.

Van die gelegenheid maken ze gebruik om informatie uit te wisselen.

In de eerste plaats geven ze toelichting bij de werking en realisaties van het afgelopen jaar.

Daarnaast kunnen ze je meer info geven over gevoelige of zorgwekkende thema’s.

Maar het blijft vooral een feest: ideaal om collega’s te leren kenen of oude vrienden tegen het lijf te lopen, maar bovenal om er een lap op te geven!

union des artistes

L’Union des Artistes du Spectacle is de oudste vereniging van podiumkunstenaars in België. Ze werd opgericht in 1927 met als voornaamste doel om de professionele belangen van talloze Franse en Belgische artiesten te verdedigen die actief waren in de twee buurlanden.

Vandaag zet de Union haar maatschappelijk werk voort met artiesten die, ondanks een leven gewijd aan kunst, soms in moeilijkheden verkeren.

De vereniging streeft ernaar om de solidariteitsbanden te versterken tussen de vele artiesten die actief zijn op het podium of op het scherm. Zo voert de onderneming filantropische en solidariteitsmissies uit (door haar leden financieel, juridisch en moreel te helpen), terwijl ze waakt over de verdediging van artistieke en technische beroepen in de sector muziek, film, audiovisueel en podiumkunsten.

L’Union des Artistes du Spectacle is erkend als beroepsfederatie door de regering van de Federatie Wallonië-Brussel, en werkt al 20 jaar aan een beter cultuurbeleid.

De vereniging is samengesteld uit uitvoerende kunstenaars: muzikanten, zangers, dansers, technici, regisseurs, acteurs… Al 95 jaar lang heeft ze, trouw aan haar aangewezen doel, haar leden heel wat hulp en voordelen geboden. Een aanzienlijk deel van de financiële steun gaat naar de oudste artiesten die geen passend pensioen genieten: de loopbaan van een artiest is zelden constant, in te veel gevallen is dit pensioen zelfs bespottelijk.

L’Union tracht ook een permanente opleiding van haar leden en hun professionele diversificatie te verzekeren door regelmatig thematische cursussen of workshops te organiseren.

De Union is bovendien een van de oprichters van UPACT (Union des professionels des arts et de la création -Werkgroep arbeiders, die sinds 2020 17 professionele federaties in de cultuursector verenigt.

Zo neemt de vereniging actief deel aan de lopende discussies met de federale overheid over de hervorming van het sociaal statuut van de kunstenwerkers, een belangrijke hervorming waar de sector al meer dan 20 jaar op wacht. Dankzij de genereuze financiële steun van PlayRight+, zal de Union des Artistes het groeiend aantal leden, dat nog nooit zo hoog is geweest, kunnen blijven beheren! Naast de gebruikelijke acties zal de vereniging in 2022 ook in staat zijn om haar zichtbaarheid te vergroten en thematische en educatieve informatiebijeenkomsten aan te bieden aan haar leden.

Facir logo

“Playright was een van de eerste structurele ondersteuningen waar FACIR van heeft kunnen genieten. Het stelde ons in staat om ons te ontwikkelen en een belangrijke plaats in te nemen in de verdediging van de artiesten. Zonder dit vertrouwen was dat nooit mogelijk geweest.”

                    – Fabian Hidalgo, Coördinator

 FACIR – spreek uit als fakir – is een federatie door en voor muzikanten in de Federatie Wallonië-Brussel. De vereniging staat open voor alle muziekgenres en brengt een gemeenschap van 800 muzikanten samen.

Wanneer muziek zich verenigt!

Muzikanten X Culturele sector – Ongelijke machtsverhoudingen

FACIR treedt op als woordvoerder van musici tegenover culturele, subsidiërende en politieke partijen. Als legitieme vertegenwoordiger van muzikanten belichaamt de vereniging een machtspositie die zich laat horen en je rechten verdedigt.

FACIR X Combats – Waarden en missies op maat van jou

In 2013 ontstond FACIR uit het initiatief van muzikanten die hun stem wilden laten horen in de politieke wereld. De vereniging ijvert voor meer invloed van artiesten in de Federatie Wallonië-Brussel, voor een herinterpretatie van het kunstenaarsstatuut, voor hogere uitzendingsquota voor lokale muziek en voor een betere vergoeding voor artiesten. 

FACIR X Politiek – Vertegenwoordiging

Om haar missies te bevestigen en uit te voeren, moet FACIR aanwezig zijn bij alle discussie- en onderhandelingstafels. De vereniging is dus vertegenwoordigd in strategische posten zoals de Chambre des Concertations Musiques en de Conseil Supérieur de la Culture.

FACIR X Verbintenis – Initiatieven

FACIR staat aan de wieg van de International Artist Organisation die zich met name bezighoudt met vraagstukken op het gebied van auteursrechten en naburige rechten die voortvloeien uit streaming op Europees niveau. Ze is medeoprichter van UPACT om haar standpunt over de hervorming van het kunstenaarsstatuut op federaal niveau te verdedigen. Met het Comité des Concertations des Métiers des Musiques Actuelles (CCMA), dat persagenten, bookers, managers, onafhankelijke labels en festivals verenigt, wil ze de huidige muzieksector binnen de Federatie Wallonie-Brussel verenigen. En tot slot strijdt FACIR samen met SCIVIAS voor een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in de muziekwereld.

FACIR X Muzikanten – Gespecialiseerde en gratis diensten

FACIR steunt je in elke fase van je professionele carrière met specifieke diensten: opleidingen, juridische bijstand, administratieve vragen, persoonlijke ondersteuning… FACIR organiseert workshops in kleine groepen aangepast aan ieders parcours. Daarnaast probeert de vereniging zich ook in dienst te stellen van specifieke vragen van hun leden.

Kalender X toekomstige activiteiten

https://www.facebook.com/facir.be/events

  • Individuele juridische bijstand: 27 april, 31 mei en 13 juni
  • Workshop – succesvolle release van je single: 21 april
  • Algemene Vergadering: 2 juni
  • Eye of the Taiga Seizoen 2: oktober

Wacht niet langer en doe mee! http://facir.be/nous-rejoindre/ #musiciensengagés #musiciennesengagées

GALM werd in 2007 opgericht als vereniging die de belangen behartigt van auteurs en uitvoerende kunstenaars in muziek. Het doel van de organisatie: haar visie uitdragen naar overheden, beleidsmakers en (cultuur)beleidsinstanties, media en omroepen, (muziek)uitgevers, organisaties voor het collectief beheer van auteursrechten of naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en alle andere actoren in de Belgische muziek- en audiovisuele industrie, evenals naar het brede publiek.

Sinds januari 2022 werkt GALM onder de nieuwe naam De Muziekgilde.

Dit komt voort uit de beslissing om GALM om te vormen naar beroepsvereniging.

Hiermee maakt de vereniging duidelijk dat élke professionele artiest-in-muziek bij hen ‘thuis’ is: auteurs, componisten en uitvoerende muzikanten; dat hun leden meteen ook hun bestaansreden zijn; dat er geen Muziekgilde is zonder die leden en dat hun werking volledig ten dienste van diezelfde leden staat.

Zo wil GALM een partner blijven in beleidsonderhandelingen, maar ook de organisatie bij uitstek zijn die rechtstreeks en kort op de bal communiceert over veranderingen/vernieuwingen binnen het culturele veld. De organisatie is dus een belangenbehartiger én en informatiehub, en dit in beide richtingen.

Het jaar 2022 staat volledig in het teken van deze verandering en het uitdragen ervan.

De nieuwe ledenwerking zal volop worden uitgetekend.

Op het programma staan crash courses, webinars en symposia rond de vier hoofdthema’s waarrond dit jaar wordt gewerkt:

  • Werk en performance
  • Geld- en juridische zaken
  • Gezondheid en welzijn
  • Opleiding en ontwikkeling

Naast één betaalde administratieve werkkracht, zet iedereen van het dagelijks bestuur en het bestuursorgaan zich belangeloos en met hart en ziel in om de gestelde doelstellingen te halen. Maar niet alles is kosteloos.

Mede dankzij de genereuze steun van PlayRight+ kan GALM haar ideeën waarmaken.

sluiten

Inloggen Lid worden