Algemene Vergadering 2024: een overzicht

20 juni 2024

Op maandag 17 juni vond naar jaarlijkse gewoonte de Algemene Vergadering van PlayRight plaats in de Beursschouwburg. Alle vennoten werden hiervoor uitgenodigd om onder andere kennis te nemen van het jaarverslag van 2023 en de nieuwe bestuurders te benoemen. Een overzicht! 

Voor deze Algemene Vergadering werden drie sessies georganiseerd: de Bijzondere Algemene Vergadering voor de groep Dramatische Kunst & Dans, de Bijzondere Algemene Vergadering voor de groep Muziek en de Gewone Algemene Vergadering voor alle colleges. 

Tijdens de Bijzondere Algemene Vergaderingen konden de aanwezige vennoten stemmen op de nieuwe bestuurders. Dit jaar waren er vier mandaten in te vullen: telkens een mandaat van vier jaar in beide taalrollen voor het college Muziek en het college Dramatische Kunst & Dans. 

Nadien stelde het bestuur het jaarverslag en de jaarrekeningen van 2023 voor aan beide colleges tijdens de Gewone Algemene Vergadering. Daarnaast deed de commissaris verslag van zijn rapport. De jaarrekeningen werden goedgekeurd. Verder werden twee voorstellen omtrent de reserves goedgekeurd: enerzijds een beslissing van de Raad van Bestuur om financiële opbrengsten toe te wijzen aan een reserve voor materiële fouten en anderzijds de creatie van een nieuwe reserve over de roerende voorheffing. Tot slot werden de bestuurders die tijdens de BAVs verkozen werden, ook door de Algemene Vergadering benoemd. 

Kerncijfers uit het jaarverslag 

PlayRight inde in 2023 in totaal 28,3 miljoen euro aan rechten. De rechten komen voort uit de billijke vergoeding specifiek voor muziek, thuiskopie, leenrecht, recht op doorgifte via de kabel, rechten geïnd in het buitenland, de jaarlijkse aanvullende vergoeding en de vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dat is een stijging van 7,1 procent in vergelijking met 2022. 

In 2023 werd zo’n 19 miljoen euro onder uitvoerende kunstenaars verdeeld. Dat is een stijging van 22,6 procent tegenover 2022, maar ligt wel in lijn van de verdelingen van 2021 (toen 19,7 miljoen euro werd verdeeld). Een belangrijke mijlpaal was dat we voor het eerst de kabelrechten konden verdelen voor de referentiejaren 2015-2022. 

Nieuwe bestuurders 

Dit jaar waren er vier mandaten binnen onze Raad van Bestuur op te nemen. 

Binnen het college Muziek werd Michael Schack herkozen binnen de Nederlandse taalrol voor een periode van vier jaar. Fabian Hidalgo werd ook herkozen binnen de Franse taalrol, opnieuw voor een mandaat van vier jaar. 

Binnen het college Dramatische Kunst & Dans werd het mandaat van Sebastián Moradiellos voor de Franse taalrol herbevestigd, opnieuw voor vier jaar. Onze Raad van Bestuur heeft er voor de Nederlandse taalrol een nieuwe bestuurder bij: ook Sura Dohnke neemt een mandaat van vier jaar op. 

Wij feliciteren de benoemde bestuurders van harte!

Van links naar rechts: Michael Schack, Fabian Hidalgo, Sebastián Moradiellos, Sura Dohnke
Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden