Audiovisueel 2010/2012: PlayRight verdeelt de financiële opbrengsten

15 december 2020

Begin 2020 voerde PlayRight de afsluitende verdeling uit van naburige rechten gegenereerd uit audiovisuele opnames die werden uitgezonden in 2011 en/of 2012. Na deze afsluitende verdeling, kan PlayRight nu de financiële opbrengsten verdelen die voortkomen uit deze rechten.

Tussen het ogenblik van inning en het ogenblik van verdeling worden jouw rechten belegd en genereren ze zogenaamde financiële opbrengsten.

Het totale bedrag van deze verdeling bedraagt €845.956,02. 19.498 uitvoerende kunstenaars hebben financiële opbrengsten ontvangen, gegenereerd door hun audiovisuele rechten (voor de referentiejaren 2010 tot 2012), onder hen 1984 kunstenaars aangesloten bij PlayRight, hetzij 10,18%, en 17.514 kunstenaars aangesloten bij zustervennootschappen in het buitenland, of 89,82%. €307.566,01 (36%) van het bedrag werd overgemaakt aan zusterorganisaties in het buitenland die instaan voor de rechten van de uitvoerende kunstenaars. €538.390,01 (64%) van die financiële opbrengsten zijn meteen verdeeld onder de aangesloten kunstenaars.

Hoe worden de financiële opbrengsten berekend?

Voor een dergelijke verdeling baseert PlayRight zich op de toegekende bedragen voor de referentiejaren in kwestie, en berekent proportioneel de financiële opbrengsten waarmee ze overeenkomen. Deze verdeling bestaat uit financiële opbrengsten die jouw rechten opbrachten. Het totaalbedrag van deze verdeling, 845.956,02 euro, is minder ten opzichte van de verdeling van de audiovisuele rechten. Vandaar ligt  het proportioneel verdeelde bedrag ook lager.

Een roerende voorheffing moet aan de Belgische Staat overgemaakt worden voor deze financiële opbrengsten. Er zal dus nu een roerende voorheffing van 30% worden ingehouden door PlayRight, overeenkomstig de wet. Deze aftrek komt overeen met het negatieve bedrag in de detailtabel betreffende jouw rechten. PlayRight heeft dit bedrag gestort aan de Belgische staat.

Hou zeker onze verdelingskalender in de gaten om op de hoogte te blijven van de volgende verdelingen!

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden