De « financiële opbrengsten»

Als uitvoerend kunstenaar die is aangesloten bij PlayRight, kan je via je  PlayRight Portal de details zien van de rechten die aan jou werden uitgekeerd (via het menu “Rechten“).

Per referentiejaar doet PlayRight in twee fasen een verdeling van de rechten. Na de afsluitende verdeling van de rechten van één of meerdere referentiejaren, realiseert PlayRight een verdeling van de financiële opbrengsten die deze rechten hebben opgebracht.

Tussen het moment waarop PlayRight je rechten int en het moment waarop PlayRight de afsluitende verdeling voor de rechten uitvoert, liggen een aantal jaren.

Gedurende deze jaren belegt PlayRight jouw rechten, zoals de wet vereist, in niet-speculatieve investeringen, zonder kapitaalrisico. Tussen het moment dat je rechten worden geïnd en de afsluitende verdeling genereren deze rechten financiële opbrengsten.

Die financiële opbrengsten zijn op zich geen rechten en moeten dus ook niet zo worden opgenomen in je aangifte. Daarom komen ze niet voor op de fiscale fiche die PlayRight jou elk jaar toestuurt.

Hoe worden deze financiële opbrengsten berekend en toegekend?

De banken waar deze investeringen werden gedaan, berekenen deze financiële opbrengsten en betalen ze aan PlayRight, voor rekening van de artiesten die zij vertegenwoordigt. PlayRight verdeelt deze ontvangsten proportioneel, op basis van de bedragen die aan iedere kunstenaar werden verdeeld voor het referentiejaar in kwestie.

Wanneer banken een roerende voorheffing inhouden op de financiële opbrengsten voor de kunstenaars, zal PlayRight deze roerende voorheffing uiteraard geen tweede keer inhouden. Voor sommige jaren is de roerende voorheffing ingehouden door de bank, maar betaalde de Belgische Staat die terug aan PlayRight. In dit geval zal PlayRight een roerende voorheffing inhouden bij de betaling van financiële opbrengsten aan de kunstenaars.

sluiten

Inloggen Lid worden