Oproep: stel je kandidaat om te zetelen in de Raad van Bestuur van PlayRight

26 april 2021

De Raad van Bestuur is het beslissingsorgaan van onze beheersvennootschap die onder meer de strategie van PlayRight bepaalt. Als zodanig speelt de Raad van Bestuur een essentiële rol bij het verdedigen van de rechten van uitvoerende kunstenaars.

Elke vennoot kan zijn of haar kandidatuur indienen onder de statutaire voorwaarden en de instructies vermeld in deze communicatie. Hou er echter rekening mee dat, als u wordt verkozen, uw bezoldigd mandaat als bestuurder vereist dat u in orde bent bij het RSVZ, voor zover u nog niet het statuut heeft van zelfstandige.

Dit jaar zijn er zes bestuursmandaten in te vullen:

  • Een Franstalige muzikant (mandaat van 4 jaar),
  • Een Nederlandstalige muzikant (mandaat van 4 jaar),
  • Een Franstalige acteur, danser, variétéartiest of circusartiest (mandaat van 4 jaar),
  • Een Nederlandstalige acteur, danser, variétéartiest of circusartiest (mandaat van 4 jaar),
  • Een Nederlandstalige acteur, danser, variétéartiest of circusartiest (mandaat van 1 jaar).
  • Een Franstalige muzikant (mandaat van 1 jaar).

Wil u UW beheersvennootschap mee besturen? Stel u dan nu kandidaat voor een van de bestuursmandaten, in functie van uw artistieke hoofdactiviteit. 

Hoe doet u dit?

Stuur uw kandidatuur naar r.peereboom@playright.be, vergezeld van:

  • Een korte persoonlijke presentatie (curriculum vitae);
  • Een foto (formaat JPEG of PNG) in twee bestanden.
  • Let op dat u geen persoonlijke gegevens weergeeft (GSM-nummer, e-mailadres, adres) in deze documenten.

De kandidaturen moeten ten laatste op VRIJDAG 7 MEI zijn ingediend.

Uw kandidatuur wordt daarna bekendgemaakt aan alle vennoten, zodat zij de kandidaat van hun voorkeur kunnen verkiezen tijdens de Algemene Vergadering (via videoconferentie) op MAANDAG 21 JUNI aanstaande.

Ter info : U ontvangt nog een oproep voor de Algemene Vergadering en toegang tot de tool waarmee u uw aanwezigheid kunt bevestigen. Noteer MAANDAG 21 JUNI alvast in uw agenda.

sluiten

Inloggen Lid worden