Wie zijn de leden van de Commissie PlayRight+?

18 april 2022

Jan Hautekiet

Jan Hautekiet is producer, radiomaker, muzikant en schrijver. Hij studeerde Taal- en Letterkunde, Filosofie en Audiovisuele Communicatie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarna volgde hij nog muziekstudies.

Hij werkte 40 jaar lang voor de openbare omroep VRT en componeerde voor diverse opdrachtgevers. Tijdens zijn carrière als muzikant deed hij de afgelopen 40 jaar sessiewerk voor binnen- en buitenlandse artiesten en projecten.

Jan Hautekiet is voorzitter van Cultuurloket, Rosas en SABAM en zetelde ook 10 jaar in de Raad van Bestuur van Uradex. Tot slot schrijft hij ook over communicatie.

Patrick Printz

Na een carrière als freelance muziekjournalist, was Patrick tussen 1983 en 2009 directeur van Sowarex (een platenproductiemaatschappij met de labels Franc’Amour en Igloo). Vanaf 2000 werd hij ook het management toevertrouwd van het openbare agentschap Wallonie-Bruxelles Musiques, waar hij tot juni 2018 verantwoordelijk was voor de ondersteuning van de export en de internationale promotie van Franstalige artiesten. Momenteel blijft hij parttime ondersteuning bieden aan spelers in de sector (managementbureau, label, festival…)

20 jaar lang was hij ook secretaris-penningmeester van de Conseil Francophone de la Chanson, een multilaterale organisatie die verantwoordelijk is voor muzikale uitwisselingen tussen de noordelijke en zuidelijke landen.

Christian Martin

Christian Martin is muzikant, geluidstechnicus en artistiek producer. Hij is al 30 jaar lid van PlayRight en trad in 2011 toe tot de Raad van Bestuur.

Lou Berghmans

Lou is een Vlaamse Director of Photography (D.O.P.). Hij werkt in Vlaanderen en Europa aan langspeelfilms, kortfilms, tv-series, documentaires en videoclips (www.louberghmans.be).

In 1981 studeerde hij af in de opleiding Beeld aan het RITCS en debuteerde hij als D.O.P. met FILM 1 van Willem Wallyn. Daarnaast verzorgde hij tussen 1983 en 2010 samen met de Checkpoint Charlies (Kris Smets) het management van onder meer de muziekgroepen The Scabs, Guy Swinnen, 1060, Tubelight en televisiekok Jeroen Meus.

Eric Russon

Sinds 1989 werkt Eric Russon als cultuurjournalist voor tv, radio en de geschreven pers (Arte Belgique, Télé Bruxelles, Moustique, La Première, RTBF).

Christophe Van Vaerenbergh

Christophe is directeur van PlayRight. Daarom is zijn aanpak binnen de Commissie anders dan die van de andere leden van de adviescommissie. Hij lag immers aan de basis van het ontstaan van PlayRight+.

Alain Van Goethem

Alain Van Goethem begon zijn acteercarrière in 1988. Sinds 2019 is hij ook een internationale talent agent die zich inzet om Europese acteurs en actrices de kans te geven om hun internationale carrière uit te bouwen. Hij begon hiermee uit een gebrek aan dergelijke agents in België, aangezien er tot dan toe enkel managers bestonden die zich ook nog eens hoofdzakelijk op België focusten. Als agent wou hij zo de gemiste kansen die hij heeft gelopen wél geven aan een volgende generatie.

Ondanks de twee jaar durende coronapandemie sinds de oprichting van Lucky Star International Talent Agent, slaagde hij er toch in om acteurs te boeken voor, o.a., “Ted Lasso” en “Tehran” voor Apple TV, en om acteurs te laten werken met regisseurs als Guy Richie, Roman Polanski en Luc Besson. 

In 2016 werd hij verkozen om in de Raad van Bestuur te zetelen als een van de Nederlandstalige acteurs. Sinds 2017 vertegenwoordigt hij de acteurs in het Uitvoerend Comité. 

Zijn eerste vergadering van het toenmalige Uradex woonde hij echter al bij in juni 2007

Nathalie De Lattre

Nathalie De Lattre is actuele-muziekprogrammeur bij Eden, Cultureel Centrum Charleroi. Daarnaast is ze mede-oprichter van het festival Deep In The Woods waar ze ook 5 jaar lang heeft geholpen bij de programmatie en logistiek van het evenement.

Eric Didden

Eric Didden is Artist Manager en mede-oprichter van Gentle Management. Daarnaast is hij ook mede-oprichter van het festival Deep In The Woods & keeper van The Green(s).

Valerie Dobbelaere

Valerie is ‘guest manager’ bij het Internationaal Filmfestival Gent, waar ze voordien filmmuziek- en geluidsprojecten coördineerde (concerten, seminaries, masterclasses, compositiewedstrijden, de jaarlijkse uitreiking van de World Soundtrack Awards, etc.). In 2016 vervoegde ze het team van het PR & Talent Agency Post Bills als PR & Talent Agent voor filmmuziek.

Hoe heb je PlayRight+ leren kennen?

Jan: Begin jaren 80 vernam ik van collega’s dat er een beheersvennootschap bestaat voor uitvoerende artiesten. Ik werd vennoot. Tussen 2000 en 2010 maakte ik deel uit van de Raad van Bestuur.

Nathalie: Ik werd benaderd door Ioan Kaes die bij PlayRight werkte. Hij legde me uit wat de belangrijkste doelstellingen zijn van PlayRight+ en bood me aan om lid te worden van de Commissie zodra deze was opgericht.

Lou: In de periode waarin ik nog als manager actief was, was ik ook lid van de Music Managers Federation (MMaF) dat optrad als aanspreekpunt voor muziekmanagers en de artiesten die zij vertegenwoordigden. Dit zowel in een nationale als internationale context.

Patrick: Ik leerde PlayRight+ kennen tijdens mij directiepositie bij Wallonie-Bruxelles Musiques. Daar hielden we vergaderingen met het doel om bruggen te bouwen tussen de acties van openbare diensten en collectieve beheersvennootschappen, in dit geval die van de muzikale uitvoerende artiesten.

De problematiek en vooral de verdediging van de auteursrechten en naburige rechte stond toen al hoog op de agenda. Vandaar mijn blijvende interesse voor deze materie waar ik bovendien zélf als D.O.P. mee wordt geconfronteerd in ons huidig audiovisueel landschap. Want, in tegenstelling tot in andere landen, geniet de D.O.P. in België geen enkel auteursrecht.

“Ik besloot lid te worden van de Commissie omdat…”

Jan: …omdat ik hoop dat ik met mijn 40 jaar ervaring en affiniteit met de brede cultuur- en muzieksector iets kan bijbrengen tijdens de onderhandelingen.

Christian:  …omdat ik voorzitter ben van de Raad van Bestuur en het directiecomité van PlayRight.

Eric R.: …omdat mijn deelname aan de SABAM-Commissie afliep en ik verder in zee wou gaan met PlayRight+.

Alain: …omdat het mij specifiek werd gevraagd. Ik vertegenwoordigde de acteurs in het Uitvoerend Comité al, en men vroeg mij ook in de Commissie PlayRight+ te zetelen.

Nathalie: … omdat het mij evident leek me aan te sluiten bij dit comité van experts uit de artistieke sector aangezien mijn rol daar complementair zou zijn aan degene die ik uitoefende binnen Eden. Daar ondersteun ik namelijk ook de positie van de uitvoerende artiest.

Wat zijn, volgens jou, de grootste uitdagingen van PlayRight+?

Patrick: Volgens mij is de grootste uitdaging van PlayRight+ om altijd zo snel mogelijk in overeenstemming te zijn met de realiteit die door haar leden wordt ervaring en om, door middel van haar acties, de belangen van die leden op de best mogelijke manier te kunnen verdedigen. De financiële steun van PlayRight+ aan haar leden in deze pandemieperiode is daar een goed voorbeeld van. Een eerlijke vergoeding voor artiesten in het evoluerende digitale universum, de verdediging van alle artiesten via collectief beheer wanneer machtsgroepen dit collectief beheer uit de weg willen ruimen zijn, naar mijn mening, de grootste uitdagingen voor de toekomst.

Lou: Ik denk dat we via het laatste gestemde wetsontwerp in de Kamer, dat ervoor moet zorgen dat de uitvoerende artiest zal  vergoed worden voor het online gebruik van zijn prestaties, al een enorme stap vooruit hebben gezet. Dit is er namelijk gekomen onder andere dankzij de inzet van PlayRight.

Maar, in het snel evoluerende internationale landschap van onze sector is continue waakzaamheid de boodschap. Alle auteursrechten, van welke aard ook, zijn een prioritair recht waaraan niet geraakt mag worden en dat moet verdedigd worden tegen elke vorm van uitholling.

De coronapandemie legde nog maar eens pijnlijk bloot hoe fragiel het statuut is van onze Belgische artiesten, maar het toonde ook mooi de meerwaarde die PlayRight betekent voor haar leden in moeilijke tijden.

Eric R.: De grootste uitdaging is om een hele sector ervan bewust te maken dat ze de leiding moeten nemen, hun rechten te leren kennen en op de hoogte te blijven (en hun collega’s te informeren) over juridische ontwikkelingen betreffende hun statuut.

Christophe: In oktober zal ik 12 jaar aan het hoofd staan van PlayRight. Ik blijf een voorstander van de ondersteuning van onze belangenverenigingen en van projecten met een socio-culturele en/of educatieve insteek. De recente gezondheidscrisis heeft benadrukt dat het culturele ecosysteem in dit land zeer kwetsbaar is en dat initiatieven zoals PlayRight+ de broodnodige zuurstof bieden. In die zin sluit PlayRight+ perfect aan bij onze centrale missie: door artiesten, voor artiesten. En dat zal niet snel veranderen.

Alain: De grootste uitdaging? Dat vind ik een moeilijke vraag. Wij zijn heel erg afhankelijk van het soort aanvragen die we ontvangen en de bedragen die daaraan vasthangen. Elke aanvraag wordt individueel bestudeerd en uitvoerig besproken, en dit tweemaal per jaar. Daaruit blijkt dat die ondersteuning echt nodig is om de sector te kunnen steunen.

Nathalie: Het verbeteren van de sociaal-economische en culturele positie van artiesten, hun kansen op een internationale carrière vergroten, hen tegelijk informeren over hun rechten én hun werken beschermen. Daarnaast zouden we deze ondersteuning ook moeten kunnen vergroten in extreme situaties zoals de crisis die we hebben doorgemaakt. Die heeft verschillende artiesten zonder inkomen gezet. We ontvangen steeds meer dossiers, maar we valideren enkel die dossiers die de doelstellingen nauwgezet respecteren zodat de artiesten er maximaal voordeel uit kunnen halen.

Hoe zie jij PlayRight+ evolueren binnen 10 jaar? (Of wat zijn jouw ambities voor PlayRight+?)

Jan: PlayRight+ moet er mee voor zorgen dat de krachten binnen het muzieklandschap zo efficiënt mogelijk gebundeld worden, zodat de beschikbare middelen doelgericht worden verdeeld en optimaal kunnen renderen.

Christian: Ik hoop dat we bij de twintigste verjaardag van PlayRight+ kunnen zeggen dat ons fonds een essentiële culturele speler is geworden en dat het een leidende rol heeft gespeeld bij de verbetering van de sociale en economische positie van de uitvoerende artiesten.

Lou: Kijken hoever we zullen staan binnen 10 jaar laat ik over aan de genieën van deze wereld! J

Eric R.: Dit vind ik een moeilijke vraag. Ik vind dat PlayRight+ moet evolueren volgens de evolutie van het culturele landschap en tegelijkertijd moet bijdragen aan de evolutie ervan (het een gaat niet zonder het ander).

Nathalie: Enkele jaren geleden wisten velen nog niets af van het bestaan van PlayRight+. Intussen hebben we een lange weg afgelegd en neemt het departement een steeds belangrijkere plaats in binnen de culturele sector. Deze erkenning moet de komende jaren nog toenemen!

Alain: 10 jaar, dat is nog heel ver weg. Volgens mij zullen we kunnen beschikken over een groter budget om te spenderen en zullen we nog meer artiesten en projecten kunnen ondersteunen.

sluiten

Inloggen Lid worden