Federale compensatie : eerste betaling van €977 455 voor acteurs en muzikanten

16 december 2021

Op aangeven van Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne keurde het federaal parlement in juli een wet goed die een compensatie voorziet voor auteurs, componisten en artiesten voor de minderinkomsten die zij in 2020 en 2021 ontvingen uit auteursrecht en naburige rechten als gevolg van de lockdownmaatregelen. Inmiddels verschenen ook de uitvoeringsmaatregelen bij deze wet waardoor PlayRight kan overgaan tot de verdeling van deze federale compensatie voor acteurs en muzikanten.

Wie komt in aanmerking?

Artiesten met hun fiscale residentie in België. Zowel leden van PlayRight als niet-aangesloten artiesten komen in aanmerking, onder de voorwaarden die hierna worden toegelicht.

Hoe zal PlayRight deze federale compensatie verdelen?

PlayRight zal twee mechanismes aanwenden voor de verdeling van deze compensatie:

1- bijkomende verdeling

Hoe? We berekenen het gemiddelde bedrag dat je als artiest van PlayRight aan rechten kreeg toegewezen voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Van dit gemiddelde wordt het bedrag van verdeelde rechten voor de jaren 2020 en 2021 afgetrokken. Het verschil tussen het gemiddelde aan verdeelde rechten voor de jaren 2017, 2018 en 2019, en het bedrag aan verdeelde rechten voor het jaar 2020 en 2021, vormen de minderinkomsten van 2020 en 2021. 

De regeling voorziet in een compensatie van maximaal 70% van deze minderinkomsten, met een drempel van 150 euro en een plafond van 10.000 euro. Concreet, wie als artiest gemiddeld over de jaren 2017 tem 2019 minder dan 150 euro heeft toegewezen gekregen van PlayRight, komt niet in aanmerking voor de compensatie. Voor wie meer dan 10.000 euro berekend kreeg, worden de minderinkomsten geplafonneerd op 10.000 euro, en bedraagt de compensatie 70% van 10.000 euro.

Wanneer? De regelgeving schrijft voor dat we deze federale compensatie voor 31 december 2021 moeten verdelen. Je krijgt dus ten laatste op die datum een mededeling over het exacte bedrag van de compensatie, zoals bij een gewone verdeling.

Wat moet ik doen als artiest? Ben je reeds aangesloten, dan hoef je verder niets te doen. Ben je niet-aangesloten en vermoed je dat je in aanmerking komt? Communiceer ons dan ten laatste tegen 31 december 2021 je repertoire via members@playright.be, met vermelding van ‘federale compensatie – artikel 4’ in de onderwerplijn.

2- forfaitaire vergoeding van 150 euro

De regelgeving laat een forfaitaire vergoeding toe van 150 euro per artiest en per referentiejaar (2020 en 2021) voor de volgende twee hypotheses: indien de productie van een audiovisueel werk niet is kunnen doorgaan in 2020 en/of 2021; indien een albumrelease werd uitgesteld of geannuleerd in 2020 en/of 2021.

Zowel aangesloten als niet-aangesloten artiesten komen in aanmerking. Een aanvraag voor deze forfaitaire vergoeding, vergezeld van bewijsstukken, dien je uiterlijk per mail tegen maandag 31 januari 2022 te sturen naar rp@playright.be, onder de hoofding ‘federale compensatie – artikel 8’.

sluiten

Inloggen Lid worden