Compensatie voor het verlies van auteursrechten en naburige rechten bevestigd door de ministerraad

19 mei 2021

De ministerraad van vrijdag 7 mei 2021 heeft besloten dat de regering 19,1 miljoen euro zal vrijmaken om het verlies van auteursrechten en naburige rechten te compenseren.

Ter herinnering: De naburige rechten komen grotendeels voort uit de vergoeding die de organisatoren van evenementen en de horeca betalen om opgenomen muziek uit te zenden (billijke vergoeding). De stopzetting van de activiteiten die verband houden met deze twee sectoren gaat echter hand in hand met een daling van de vergoeding die PlayRight ontvangt namens uitvoerende artiesten. Gevolg: een drastische daling van naburige rechten die wij onder onze aangesloten uitvoerende artiesten verdelen.

In februari werd reeds aangekondigd dat de federale overheid artiesten wil helpen door dit verlies aan auteursrechten en naburige rechten gedeeltelijk te compenseren. Sindsdien werd er grondig overleg gepleegd om de voorwaarden van deze vergoeding te bepalen. De ministerraad besloot nu dat ze 1,5 miljoen euro uit een enveloppe van 19,1 miljoen euro zullen reserveren voor de Belgische uitvoerende artiesten, waarvan 1,2 miljoen euro voor muzikanten en 300.000 euro voor acteurs.

“De annulering van duizenden openbare evenementen ten gevolge van de gezondheidscrisis heeft een verwoestende impact gehad, niet alleen op het beroepsinkomen van artiesten, maar ook op hun inkomsten uit naburige rechten. De gezondheidscrisis is dus uitgegroeid tot een ernstige economische en sociale crisis voor al deze artiesten. Deze vaststelling leidde tot een constructieve dialoog tussen PlayRight en het kabinet van de minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne. Samen kwamen we tot een evenwichtige oplossing om onze leden te helpen. Door deze ondersteuning zullen duizenden Belgische artiesten kunnen genieten van een gedeeltelijke compensatie voor het verlies van hun rechten.” Christian Martin, voorzitter van PlayRight.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden