Geen lid van ADAMI en toch betalingen

9 september 2019

Ik heb een betaling ontvangen van ADAMI, maar ik ben enkel bij PlayRight aangesloten. Kan dat?

Het is een vraag die we bij PlayRight regelmatig krijgen en het antwoord is: Ja, dat kan.

ADAMI is een Franse collectieve beheersvennootschap voor de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, net zoals PlayRight in België. Wanneer je PlayRight het mandaat geeft om je rechten wereldwijd te beheren, dan zal ADAMI de rechten die zij voor jou innen in Frankrijk doorstorten aan PlayRight. Op die manier ontvang jij alle betalingen via PlayRight.

Maar soms betaalt ADAMI je toch rechtstreeks. Op hun brief staat er dan dat het om salarissen gaat. Maar, dat klopt niet helemaal. Het gaat hier wel degelijk om naburige rechten op je prestaties als uitvoerend kunstenaar, veelal prestaties als acteur. Het betreft hier onder meer de doorbetaling, door ADAMI, van kabelrechten die door Franse producenten worden geïnd bij hun collectieve beheersvennootschap ANGOA. ANGOA int die bedragen rechtstreeks bij de kabeldistributeurs in Frankrijk en ontvangt ook vergoedingen voor de doorgifte in andere landen (waaronder België) via de vennootschap AGICOA.

Op basis van in Frankrijk geldende collectieve akkoorden voor cinema, TV en doublage, verkrijgen acteurs een bepaald percentage van de inkomsten die Franse producenten ontvangen uit de exploitatie van hun films en series. Het gaat hier om inkomsten uit kabeldoorgifte en (her)uitzending op bepaalde zenders.

In principe moeten de producenten en zenders deze rechten zelf uitbetalen aan de acteurs, maar om het uitbetalingsproces te vereenvoudigen, verloopt de uitbetaling aan de acteurs via ADAMI. ADAMI beperkt zich hierbij niet tot haar eigen leden. Ook wanneer je niet bent aangesloten bij ADAMI zullen zij jou dus betalen.

Waarom betaalt ADAMI die naburige rechten dan niet uit PlayRight?

Omdat – overeenkomstig de collectieve akkoorden – de uitbetaling van deze rechten moet gepaard gaan met het storten van een bijdrage aan de sociale zekerheid. Om die bijdrage te kunnen doen, heeft ADAMI een sociaal zekerheidsnummer nodig. En dat nummer kan PlayRight niet bezorgen aangezien het niet in onze databank zit. Ze krijgen die informatie van de producenten en zenders die jou als acteur in dienst hebben genomen.

Zijn deze betalingen dan salarissen?

Neen, ondanks het feit dat ze afkomstig zijn van je werkgever en er op de brieven van ADAMI de term ‘salaires’ wordt gebruikt, betreft het hier wel degelijk naburige rechten. Je kan ze in je belastingsbrief dan ook aangeven als rechten onder de rubriek 1117-1119.

Krijg ik dan later ook een Frans pensioen?

Indien je beschikt over een Frans sociaal zekerheidsnummer, dan worden al die betalingen wel degelijk bijgehouden en bouw je in Frankrijk een stukje sociale zekerheid op. Werk je veel voor Franse producenten, dan loont het om hier toch even bij stil te staan. Werk je in het buitenland, maar woon je in België, dan ben je officieel ‘grensarbeider’ en zijn er bepaalde voorwaarden waaronder je voor sociale zekerheidsbijdragen in het buitenland, toch bescherming kan vragen in België.  Met het werk in het buitenland draag je dus bij aan je sociale bescherming in België. Voor meer informatie over je rechten als grensarbeider kan je terecht bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

sluiten

Inloggen Lid worden