“Kabelrechten” voor de artiesten, wat is de situatie nu?

3 december 2019

Sinds 2015 hebben acteurs en muzikanten recht op een vergoeding voor doorgifte via de kabel. Sinds de goedkeuring van een nieuwe wet in november 2018, hebben zij ook recht op een vergoeding in het geval van doorgifte via directe injectie. We zijn nu één jaar later. Hoe zit het nu met deze “kabelrechten” en wanneer zullen ze worden uitgekeerd aan de uitvoerende kunstenaars?

Verspreiding via de kabel of via de directe injectie, de wet biedt een recht op vergoeding aan de uitvoerende kunstenaars wiens werken worden meegedeeld via deze technieken. Toch heeft PlayRight hiervoor nog geen vergoeding kunnen innen. De reden? De onderhandelingen met de kabeldistributeurs zijn nog steeds aan de gang.

“Kabelrechten”, “directe injectie”?

De Belgische wet betreffende naburige rechten verleent uitvoerende kunstenaars en auteurs hun eigen recht op vergoeding voor doorgifte via de kabel, de manier waarop hun werken jouw woonkamer bereiken. Voor de wet van 25 november 2018 (van toepassing sinds 1 juli 2019), beweerden bepaalde kabeldistributeurs dat ze voor een aantal zenders geen kabeldoorgifte verrichten, maar de zender enkel hielpen met hun uitzending. Voor deze directe injectie vonden zij dat zij enkel hun leverancier, de omroepen, moesten betalen. 

De wet van 25 november 2018 maakte een einde aan deze discussie. Kabeldoorgifte of directe injectie, jouw werken worden wel degelijk meegedeeld aan een publiek en volgens de nieuwe wet gelden voor de distributeurs van directe injectie signalen dezelfde regels als die voor de kabeldistributeurs. Als gevolg hiervan hebben acteurs en muzikanten dus recht op een vergoeding.

Wat is het probleem voor de uitvoerende artiesten?

Er staat veel op het spel voor de inkomsten van muzikanten en acteurs uit deze vergoedingsrechten, vooral voor de inkomsten uit audiovisuele prestaties. Momenteel komen de audiovisuele rechten die PlayRight int en verdeelt hoofdzakelijk uit de vergoeding thuiskopie … die de laatste jaren drastisch aan het dalen is. 

De uitdaging is dus groot voor PlayRight. Om deze rechten, die voortvloeien uit de doorgifte via de kabel en de directe injectie, te kunnen innen, was het noodzakelijk om eerst een tarief te creëren op basis van objectieve, meetbare en zo representatief mogelijke criteria. PlayRight ging in onderhandeling met alle kabeldistributeurs in België om onze aanpak uit te leggen en overlegde met alle betrokken partijen.

En dus? Wat nu?

PlayRight stelt alles in het werk om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen en deze vergoedingen zo snel mogelijk te kunnen innen en verdelen. De onderhandelingen met de distributeurs verlopen vrij constructief. Momenteel wordt een onderzoek gevoerd naar de impact van het gebruik van het repertoire van de uitvoerende kunstenaars. Het doel? Een akkoord vinden om snel  te kunnen factureren aan de distributeurs en eindelijk de rechten van onze muzikanten en acteurs voor de doorgifte van hun prestaties via kabelnetwerken correct en billijk te kunnen vergoeden.

sluiten

Inloggen Lid worden