VERLENGING PLAYRIGHT+ NOODFONDS JUNI: NU STEUN AANVRAGEN!

5 juli 2021

Het PlayRight+ noodfonds, dat intussen bijna anderhalf jaar geleden werd opgericht, blijft van kracht. Voor elke maand waarin (bepaalde van) uw activiteiten werden geannuleerd vanwege de Corona-pandemie, kan u steun aanvragen. Nu ook voor juni. Dien je aanvraag NU in!

In maart 2020 richtte PlayRight+ het u intussen welbekende PlayRight+ noodfonds op om de uitvoerende kunstenaars financieel te ondersteunen. Sinds de opstart van het fonds deden heel veel van onze aangesloten artiesten beroep op het fonds, en dat maand na maand.

In februari kondigden we aan dat het noodfonds zou worden verlengd tot uitputting van de financiële middelen of tot het einde van de gezondheidsmaatregelen. In geval van één of meerdere annuleringen van één van uw activiteiten als uitvoerende kunstenaar, kan u dus nog steeds een aanvraag voor steun indienen. Op die manier wil PlayRight een gedeeltelijke compensatie bieden voor uw inkomstenverlies.

Dus wij mailen u met wat goed nieuws: ook in juni is het fonds nog steeds van kracht! Zijn bepaalde van uw activiteiten als uitvoerende artiest (een show, concert, opname, etc.) in juni opnieuw gecanceld nog steeds ten gevolge van COVID-19? Dien uw aanvraag nu in!

Deadline voor juni 2021 = 11 juli 2021.

REMINDER: kort overzicht van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen:

 • Je bent lid van PlayRight en dat reeds vóór 14 maart 2020 (of je diende je aanvraag tot lidmaatschap voor die datum in);
 • Je hebt deelgenomen aan ten minste drie opnames en hebt deze aangegeven voordat je de aanvraag indient. (Log in via je online portal om je opnames aan te geven https://portal.playright.be/);
 • Tijdens de maand waarvoor je steun aanvraagt, werden één of meerdere opdrachten als uitvoerend kunstenaar in België geannuleerd vanwege COVID-19: opnameprojecten (studio, kortfilm, langspeelfilm, TV-productie, dubbing, nasynchronisatie), concerten, theater-, dans- circus- of variétévoorstellingen. We vragen je om een bewijs van alle annulaties te verstrekken; 
 • Tussen maart en de maand waarvoor je een aanvraag indient in 2021, ben je niet verbonden aan een werkgever door een arbeidsovereenkomst die minstens de volledige periode behelst, met inbegrip van ambtenaren, onderwijspersoneel, enz;
 • In de maand waarvoor je steun aanvraagt, kan je niet rekenen op enig vervangingsinkomen als werknemer of zelfstandige (pensioen, volledige werkloosheidsuitkering of overbruggingsrecht voor zelfstandigen, etc.) hoger dan:
  – 1.342,12€ bruto/maand voor samenwonenden met gezinslast,
  – 1.099,54€ bruto/maand voor alleenwonende,
  – 1.062,36€ bruto/maand voor samenwonende zonder gezinslast.
sluiten

Inloggen Lid worden