DE ALGEMENE VERGADERING 2021: EEN OVERZICHT

22 juni 2021

Op maandag 21 juni 2021 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering voor artiesten-vennoten van PlayRight plaats. Opnieuw niet live, maar wel volledig via videoconferentie. Via drie verschillende sessies (twee Bijzondere Algemene Vergaderingen en de gewone Algemene Vergadering) kregen vennoten de kans om hun mening te geven en te stemmen voor nieuwe bestuurders. Een overzicht van wat werd besproken en beslist!

Zoals elk jaar nodigde PlayRight al haar artiesten-vennoten uit voor de Algemene Vergadering van onze beheersvennootschap. Volledig digitaal dit jaar omwille van de gezondheidscrisis, organiseerden we drie verschillende sessies: de Bijzondere Algemene Vergadering groep Dramatische Kunst & Dans, de Bijzondere Algemene Vergadering groep Muziek en de gewone Algemene Vergadering.

Tijdens het evenement konden de artiesten-vennoten eerst stemmen op de nieuwe bestuurders binnen elk college. Daarna stelde het Bestuur het jaarverslag en de jaarrekeningen van de beheersvennootschap voor. De Commissaris stelde zijn rapport voor. De jaarrekeningen werden goedgekeurd en de nieuwe bestuurders die eerder werden verkozen tijdens de Bijzondere Algemene Vergaderingen werden benoemd door de Algemene Vergadering.

Aan het einde van de vergadering werden 6 nieuwe bestuurders benoemd, 3 binnen het College Muziek en 3 binnen het College Dramatische Kunst & Dans, na voorafgaande benoeming door desbetreffende colleges.

ENKELE KERNCIJFERS

Het geheel aan rechten die door PlayRight werden geïnd in 2020 (billijke vergoeding specifiek voor muziek, privé-kopie en leenrecht, rechten uit het buitenland, jaarlijkse aanvullende vergoeding en vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek), bedraagt 19,8 miljoen euro. Hoewel dit iets minder is in vergelijking met de rechten geïnd in 2019 (20 miljoen euro), lijkt het bedrag ogenschijnlijk stabiel te blijven. De billijke vergoeding die werd geïnd in 2020, is echter minder groot dan het lijkt, door het feit dat Honebel en Outsourcing Partners de achterstanden bleven incasseren van de jaren voorgaand aan 2020. Op het vlak van de thuiskopie werden de reserves sneller vrijgegeven, wat ook een overschat beeld geeft. De gevolgen van de lockdown zullen ook in het volgende boekjaar, 2021, voelbaar zijn.

Wat betreft de verdeling van rechten keerde PlayRight vorig jaar bijna 16,3 miljoen euro uit aan rechten aan artiesten. Dit bedrag is veel lager dan in 2019 (bijna 25 miljoen euro aan verdeelde rechten). De reden hiervoor is dat PlayRight nu slechts één jaar audiovisuele rechten afsloot, tegenover twee jaar het jaar voordien, en we keerden geen reserves uit zoals in 2019 (bijna 5,9 miljoen euro reserves verdeeld onder de artiesten).

Het jaar 2021 zou productiever moeten zijn wat de verdeling van rechten betreft, zoals blijkt uit de verdelingskalender die dit jaar werd opgesteld: https://playright.be/verdelingskalender/

JULLIE NIEUWE BESTUURDERS

Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van elke groep, werden de vennoten uitgenodigd om te stemmen op de nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Dit jaar waren er 6 van de 16 bestaande mandaten in te vullen.

Binnen het college Dramatische Kunst en Dans werd Alain Van Goethem verkozen als Nederlandstalige bestuurder voor een mandaat van 4 jaar, en Darya Gantura als Nederlandstalige bestuurder voor een mandaat van 1 jaar. Aan de Franstalige kant werd Nicole Roegiers verkozen voor een mandaat van vier jaar.

Binnen het college Muziek was het Niels Boutsen die werd verkozen als Nederlandstalige bestuurder voor een mandaat van vier jaar. Roland De Greef werd verkozen als  Franstalige bestuurder voor een mandaat van 4 jaar en Jean-Luc Fonck voor een mandaat van 1 jaar.

Proficiat aan de nieuwe Bestuurders van de PlayRight Raad van Bestuur! Wij hopen u in het echt te mogen verwelkomen tijdens onze volgende Algemene Vergadering.

sluiten

Inloggen Lid worden