Deadlines: Geef je prestaties aan voor 31 december 2019

2 september 2019

Ieder jaar stelt PlayRight een verdelingskalender op van rechten die zullen worden uitbetaald aan haar aangesloten artiesten. Het is daarom sterk aan te raden om jouw repertoire voor de deadline aan te geven, zodat PlayRight je prestaties kan identificeren en berekenen.

Een aangegeven repertoire vormt de basis waarop PlayRight jouw rechten kan verzamelen, beheren en verdelen. Voor de afsluitende verdelingen die zullen plaatsvinden in 2020, houden wij enkel rekening met de aangiftes die werden ingediend ten laatste op 31 december 2019. Aangiftes die na deze deadline worden ingediend, zullen niet worden meegenomen en dus geen rechten meer opleveren voor deze referentiejaren.

Je hebt tot 31 december 2019 de tijd om volgende prestaties aan te geven:

  • Je audiovisuele prestaties die mogelijks werden uitgezonden, geëxploiteerd en/of verkocht in 2013;
  • Je muzikale prestaties die mogelijks werden uitgezonden, geëxploiteerd en/of verkocht in 2016.

In 2020 zal PlayRight de afsluitende verdeling uitvoeren van audiovisuele rechten voor het referentiejaar 2013 en van muzikale rechten voor het referentiejaar 2016. Geef dus zeker op tijd, voor 31 december 2019, jouw repertoire aan via je online portal.

In overeenstemming met artikel 16 van ons Algemeen Reglement, dient elke aangesloten artiest individueel al zijn prestaties belichaamd in een geluids- of audiovisuele opname op de voorgeschreven manier aan te geven, per post of online, ten laatste op 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de prestaties werden geleverd.

Paswoord vergeten?

Geef je e-mailadres in via de home page van je portal en klik op Paswoord vergeten. Daarna ontvang je een e-mail via dewelke je een nieuw paswoord kan aanmaken.

TIPS:

Hou er rekening mee dat de bureaus van PlayRight gesloten zijn van 20 december 2019 tot en met 2 januari 2020. Je account manager zal tussen deze data niet beschikbaar zijn.

sluiten

Inloggen Lid worden