Wie zijn de nieuwe bestuurders van PlayRight ?

4 september 2019

Vier aangesloten artiesten zijn in juni toegetreden tot de PlayRight Raad van Bestuur, na stemming tijdens onze jaarlijkse Algemene Vergadering op 17 juni 2019. De ene herkozen, de andere een nieuwkomer, maar allen hebben ze ons meer te vertellen over hun motivatie, de projecten van PlayRight en hun prioriteiten als bestuurders van jouw beheersvennootschap.

Je hebt je kandidaat gesteld of je mandaat als bestuurder binnen PlayRight hernieuwd tijdens de laatste Algemene Vergadering. Waarom heb je die kandidatuur (opnieuw) ingediend?

Christian Martin: Ik ben al 27 jaar lid van PlayRight en al 8 jaar van de Raad van Bestuur. Gedurende al die jaren heb ik heel wat kennis opgedaan over naburige rechten en heb ik een duidelijke visie gekregen op hoe PlayRight functioneert. Door me te presenteren als kandidaat voor een derde mandaat, wou ik al die opgedane ervaring ter beschikking stellen van PlayRight en haar Raad van Bestuur.

Paul Poelmans: Ik had het gevoel dat mijn werk nog niet “gedaan” was en dat een derde mandaat nodig was om toekomstige projecten verder uit te bouwen.

Julie Basecqz: Wel, er zijn verschillende redenen die mij gemotiveerd hebben om me kandidaat te stellen. Ten eerste wou ik mijn kennis van rechten als uitvoerende artiest uitbreiden. Ik begreep niet alles betreffende mijn rechten en wat mij juist toekomt. Ten tweede wou ik me graag engageren, zoals ik ook deel uitmaak van de Union des Artistes. De beste oplossing om te weten te komen hoe alles in zijn werk gaat, is zich engageren in dit soort organisaties, denk ik. We hebben gezien dat PlayRight enorm geëvolueerd is de voorbije jaren. Zaken veranderen, en dat geeft zin om zelf mee te doen en de belangen van de acteurs te verdedigen!

Heb je specifieke projecten en/of ambities voor PlayRight?

Christian Martin: Ja, ik zou graag de zichtbaarheid van PlayRight en PlayRight+ vergroten aan de Franstalige kant van het land. Er zijn nog te veel Franstalige uitvoerende kunstenaars die PlayRight amper kennen en niet goed snappen wat de vennootschap juist doet. Daarnaast moet ook het uniek loket voor het innen van billijke vergoeding geïmplementeerd worden tegen 1 januari 2020.

Paul Poelmans: Gezien het groeiende aanbod van fictie- en non-fictie programma’s op televisie, zullen we de rol van muziek in audiovisuele producties dichter op de voet opvolgen. Een ander project is het herwerken van de ontwikkeling van PlayRight+ (het socio-cultureel departement van PlayRight).

Julie Basecqz: Aangezien ik ‘nieuw’ ben, ben ik waarschijnlijk minder op de hoogte over de lopende projecten dan de huidige bestuurders. Maar ik was enorm betrokken bij de campagne “Kris, artiesten werken ook” en ik ken het probleem van de kabelrechten, dat al op de agenda staat sinds de wet werd aangenomen, en dat een reële impact kan hebben op de rechten van acteurs. Bovendien wil ik ook acteurs die nog geen lid zijn van PlayRight met de beheersvennootschap laten kennis maken!

Hoe zou je andere aangesloten artiesten overtuigen om vennoot te worden van PlayRight?

Christian Martin: De rechten die voortvloeien uit het collectief beheer vormen een steeds belangrijker deel van het inkomen van artiesten. Het is dus logisch dat we ons moeten informeren over de manier waarop deze rechten worden geïnd en verdeeld. Vennoot worden stelt leden in staat om als eerste alle nieuwe informatie te krijgen tijdens de Algemene Vergadering, maar laat je ook toe om mee beslissingen te nemen tijdens de Algemene Vergadering bijvoorbeeld door te stemmen over wijzigingen aan de statuten of het Algemeen Reglement. Daarnaast mogen vennoten ook stemmen voor de nieuwe bestuursleden van PlayRight. En zo ontmoet je ook andere vennoten met wie je gedachtes kan uitwisselen over de huidige problematieken waarmee we te kampen hebben.

Paul Poelmans: Het is noodzakelijk dat de rechten van elke artiest, in dit geval de muzikant, acteur en danser, worden verdedigd door een beheersvennootschap die beschikt over de nodige expertise en knowhow. Vennoot worden geeft je stemrecht tijdens de Algemene Vergadering, en dat heeft een impact op de koers die PlayRight zal volgen in de toekomst.

Julie Basecqz: Ik zeg hetzelfde wanneer me gevraagd wordt waarom iemand lid moet worden van de Union des Artistes: als artiest moet je deel uitmaken van een vereniging. Dat stelt je in staat mensen te leren kennen, ontmoetingen die misschien tot een contract kunnen leiden. Ikzelf ben afkomstig uit Canada en daar moést je lid worden van de Union des Artistes, wilde je acteur worden. Het is dus belangrijk om vennoot te zijn van PlayRight om zo te weten wat er gebeurt. Vennoot zijn geeft ons een reëel actieterrein, en dat duwt PlayRight vooruit.

Johan Van Assche: Als voorzitter van De Acteursgilde, wil ik ook de acteurs vertegenwoordigen tijdens de Algemene Vergadering van PlayRight. Als aangesloten artiest heb je een beslissende rol: tijdens de Algemene Vergadering mogen we stemmen over veranderingen aan de statuten of aan het Algemeen Reglement van PlayRight.

Wat zijn, volgens jou, grote projecten of verwezenlijkingen van PlayRight?

Paul Poelmans: Dé grote verwezenlijking van PlayRight is de transformatie van het oude Uradex naar het volledige vernieuwde PlayRight, een beheersvennootschap van de 21ste eeuw die open en helder opereert en communiceert en die in alle transparantie de rechten van haar leden en vennoten naar best vermogen verdedigt.

Christian Martin: We zitten in een cruciale periode voor PlayRight, met verschillende belangrijke problemen:

  • De kabelrechten die eindelijk zullen worden geïmplementeerd;
  • De nieuwe Europese richtlijn voor auteursrechten die ervoor moet zorgen dat alle scheppende kunstenaars een betere billijke vergoeding zullen krijgen voor het gebruik van hun werk op het internet;
  • Het uniek loket voor het innen van de billijke vergoeding;
  • De consumptiewijze van de cultuur die compleet aan het veranderen is.

We moeten ons beleid aanpassen aan deze veranderingen en proactief handelen in het verdedigen van de belangen van artiesten, maar ook de werking van PlayRight aanpassen aan deze evoluties. We mogen niet stilstaan, maar moeten constant evolueren om iedereen de meest eerlijke vergoeding te garanderen. Daarnaast moeten we ook het PlayRight+ programma verder ontwikkelen, dat nu intussen al 5 jaar bestaat. We moeten kunstenaars nog beter helpen bij de ontwikkeling van hun carrières en PlayRight+ moet nog belangrijker worden als culturele acteur.


Over onze nieuwe artiesten-bestuurders

Christian Martin is geboren in 1964. Hij studeerde notenleer, gitaar en klassieke saxofoon in de jaren 70. In 1988 richtte hij mee het productielabel Team for Action op. Sinds de jaren 80 is hij actief als muzikant, arrangeur, componist, artistiek producent en geluidstechnicus en werkte hij al samen met talrijke artiesten (Sttellla, Pierre Rapsat, Perry Rose, Noa Moon, Mustii, Wim Vandekeybus, X legged Sally…). Hij staat bovendien ook bekend om zijn vele tv-optredens als acteur naast Jean-Luc Fonck.

 Paul Poelmans genoot een opleiding aan het Lemmensinstituut en het Conservatorium van Antwerpen, en is sinds midden jaren 80 actief als beroepsmusicus (piano, keyboards). Hij begon zijn professionele carrière als begeleider van kleinkunstenaars Zjef Vanuytsel, Jan Dewilde en Kris De Bruyne, maar was ook actief in pop- en rockbands als Soulsister, Clouseau, The Groove Quartet, Walter Verdin, LSP-band en Der Polizei. Sinds de jaren 90 werkt hij regelmatig als componist en pianist/bandleader voor VRT-televisie en radio en sinds 2004 werkt hij mee aan verschillende muzikale producties. Al meer dan 20 jaar is hij actief in organisaties en belangenverenigingen die nauw betrokken zijn bij het verdedigen van de rechten van scheppende en uitvoerende kunstenaars. Sinds 2008 is hij bestuurder bij GALM en sinds 2009 vervult hij een mandaat als musicus bij PlayRight.

Julie Basecqz is een Belgisch-Canadese actrice, en studeerde Drama in Canada voordat ze zich vestigde in België. Als actrice gespecialiseerd in dubbing, zette ze Score Brussels op poten, een multidisciplinaire ruimte gewijd aan beroepen in beeldgeluid, dat zowel opleidingen als producties omvat. Ze werkt dan ook voor de meeste studio’s in Brussel. Daarnaast is Julie sinds 2018 vicevoorzitter van de Union des Artistes.

Johan Van Assche is een Vlaamse acteur en regisseur. Sinds 1987 is hij directeur van het theatergezelschap De Tijd, en van 2001 tot 2016 was hij artistiek directeur van de opleiding Toneel aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Hij is voorzitter van De Acteursgilde, de Nederlandstalige organisatie die de belangen van professionele acteurs vertegenwoordigt.

sluiten

Inloggen Lid worden