Hello 2022✨

13 januari 2022

Velen onder ons willen 2021 waarschijnlijk liever zo snel mogelijk vergeten. De langverwachte terugkeer naar het “normale leven” bleef uit en er heerst nog steeds onzekerheid over de gezondheidssituatie en de gevolgen daarvan voor onze artistieke activiteiten.

De kranten stonden er vol van eind december: de culturele sector heeft het sinds maart 2020 het hardst te verduren van iedereen. Bijgevolg hebben we heel wat veerkracht moeten tonen na de verschillende beslissingen die werden genomen om activiteiten uit te stellen, te annuleren of te beperken. En dan hebben we het nog niet over de onbegrijpelijke en absurde beslissingen die het overlegcomité op 22 december nam.

We mogen fier zijn op de vastberadenheid en waardigheid waarmee alle artiesten en culturele actoren in ons land éénstemmig hebben gestreden tegen de onrechtvaardigheid van deze laatste beslissingen en de minachting van de volledige sector. Onze nationale leuze heeft opnieuw haar relevantie bewezen.

Bij PlayRight hebben we er alles aan gedaan om jou te ondersteunen en om je belangen als artiest te verdedigen in deze moeilijke tijden.

Ten eerste hebben we onze steun aan uitvoerende artiesten versterkt dankzij onze deelname aan het Fund Belgian Music en het Fonds Norma Joossens. We hebben ook een verlenging uitgevoerd van de financiële steun aan de leden die het zwaarst door de crisis zijn getroffen via ons noodfonds, dat vandaag nog steeds actief is.

Daarnaast zijn we permanent in overleg geweest met het kabinet van de minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne, en hebben we samen met 4 andere beheersvennootschappen een federale vergoeding, waarvan 1,5 miljoen euro voor PlayRight, kunnen verkrijgen voor het verlies van je rechten. We hebben al bijna 1 miljoen verdeeld.

Het kabinet-Dermagne keurde ook de herbeoordeling van de globale vergoeding voor privé-kopie tot 22 miljoen euro per jaar goed. Daardoor kunnen we vanaf 2022 meer gaan innen voor privé-kopie.

Ten slotte werd een overeenkomst gesloten met terugwerkende kracht voor de inning van rechten voor de verspreiding van muziek in de federale overheidsdiensten.

Bovendien heeft de crisis ook het belang benadrukt van de exploitatie van onze werken via digitale platforms en de absolute noodzaak voor de uitvoerende artiesten om een niet-overdraagbaar recht op vergoeding in collectief beheer te verkrijgen en de gestelde doelstelling van de Europese richtlijn te bereiken. Namelijk, een passende en evenredige vergoeding voor alle uitvoerende artiesten voor de verspreiding van hun werk op online platforms.

Wij hebben dit standpunt niet alleen verdedigd bij alle politieke partijen van de meerderheidsregering en alle kabinetten die betrokken waren bij het opstellen van de tekst die deze richtlijn in een wet moet omzetten, maar ook bij het grote publiek. Dat deden we via een mediacampagne op sociale media en een petitie waarmee we al bijna 8000 handtekeningen hebben ingezameld.

De tekst zal waarschijnlijk begin dit jaar voor een tweede keer door de ministerraad worden besproken. Wij kunnen nogmaals onze vastberadenheid bevestigen tegenover de lobby van online reuzen door deze petitie te tekenen en jullie aan te sporen hetzelfde te doen.

Eendracht maakt macht! De toekomst van jouw naburige rechten staat op het spel!

Het volledige PlayRight-team, de directie en de Raad van Bestuur wenst jullie allemaal een gelukkig 2022 en een mooiere toekomst. Hopelijk zien we snel licht aan het einde van de tunnel!

Christian Martin,

Voorzitter van PlayRight

sluiten

Inloggen Lid worden