Nieuwe verdeling: 7 miljoen € naburige rechten voor muziekopnames

17 mei 2017

PlayRight verdeelde zopas alle rechten voor muziekopnames die in 2013 in België werden gekopieerd, gespeeld en uitgezonden. De verdeling vertegenwoordigt een totaalbedrag van € 7.095.648  en sluit de verdeling van de naburige rechten voor dit referentiejaar definitief af.

De rechten voor een bepaald referentiejaar worden steeds in twee fasen verdeeld: een eerste betaling gebeurt bij de eerste verdeling”>, de tweede en laatste betaling vinden plaats op het ogenblik van de zogenaamde afsluitende verdeling. De eerste verdeling van muziekrechten gebeurt steeds een jaar na het jaar van uitzending.

Die verdeling in twee fasen laat enerzijds toe de kunstenaars aangifte te doen van het volledige repertoire dat tijdens het referentiejaar kon worden uitgezonden. Na die retroactieve periode van drie jaar (het jaar van de eerste betaling wordt gelijkgeschakeld aan een jaar) kan PlayRight een referentiejaar afsluiten en gaat de organisatie er voor 2013 van uit dat de uitvoerende kunstenaar voldoende tijd heeft gehad om het repertoire aan te geven.

Anderzijds opteerden we ook voor deze werking in twee fasen omwille van de aard van de inkomsten van de naburige rechten. De rechten waar we voor deze verdeling vanuit gaan, betreffen het kopiëren voor privégebruik, het verhuurrecht en de billijke vergoeding. Bij de billijke vergoeding gebeurt het vaak dat diegenen die een bedrag verschuldigd zijn de licentie pas vereffenen in het jaar nadat de muziekopname op een openbare plaats werd gespeeld.

PlayRight ging in 2014 dus over tot een eerste verdeling voor de naburige rechten voor dat referentiejaar en keerde op dat ogenblik om en bij de 2,4 miljoen € uit. Wij stellen de kunstenaars op wie deze verdeling betrekking had, schriftelijk op de hoogte van het bedrag aan rechten waarop zij recht hebben. Mocht er een fout in die verdeling geslopen zijn dan kunt u ons dat tot uiterlijk 6 maanden na de betaling melden. We verzoeken u zich hiervoor in verbinding te stellen met uw Accountmanager.

Voor deze afsluitende verdeling, heeft PlayRight de muziekrechten voor referentiejaar 2013 gedistribueerd aan 43.910 uitvoerende kunstenaars, waaronder 4773 artiesten die bij PlayRight zijn aangesloten. Wat de bedragen betreft, is 48% van die rechten verdeeld onder leden van PlayRight, en 52% onder leden vertegenwoordigd door zusterbedrijven in het buitenland.

 

Hoe werden mijn rechten voor deze afsluitende verdeling berekend?

Voor deze verdeling werd het totaal aan geïnde bedragen voor de billijke vergoeding en de aandelen in het kopiëren voor privégebruik en het verhuurrecht die voor het jaar 2013 aan de muziek toekomen dus uitgekeerd. Daarmee wordt de verdeling van de muziekrechten voor die periode definitief afgesloten.

We vestigen er tot slot de aandacht op dat de verdeelregels voor deze uitkering berusten op het toenvan kracht zijnde algemeen reglement: het reglement van 2014 ging immers uit van een hoofdkunstenaar (15 punten), een orkestleider (10 punten) en een musicus/zanger (5 punten).

U kan een gedetailleerd overzicht bekijken van de uitgekeerde rechten, alsook van een volledige casting voor iedere opname via uw online portaal. Klik onder de rubriek Rechten op de verdelingMusic 2013 final run” aan. Voor een meer gepersonaliseerde uitleg kunt u altijd bij uw Accountmanager terecht.

Volgende verdeling: in augustus e.k. worden de van het buitenland geïnde rechten verdeeld.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden