Mijn verdeelde rechten bevatten een negatief bedrag?

Wanneer je je aanmeldt op je  PlayRight Portal of een bericht ontvangt van PlayRight over de verdeling van je rechten, kan het zijn dat het saldo van je rechten negatief is of dat er een negatief bedrag werd verrekend.

Hiervoor zijn meerdere verklaringen mogelijk; deze zijn allemaal verenigbaar:

  • De naburige rechten die je in 2007 (referentiejaar: 1996/ 2005) hebt ontvangen, lagen hoger dan het bedrag dat jou eigenlijk toekwam: de verdeling die URADEX voordien voor haar rekening nam, werd in 2011 opnieuw berekend. Sindsdien compenseren we bij iedere nieuwe verdeling van rechten het teveel dat in het verleden werd uitgekeerd,
  • Sommige van de “bijdragen aan te geven” in je portaal werden in het verleden beschouwd als reële aangiftes, wat kan geleid hebben tot onjuiste verdelingen. De aan te geven bijdragen worden niet langer beschouwd als eigenlijke aangiftes en moeten door jou worden bevestigd (klik hier voor bijkomende informatie over de aan te geven bijdragen),
  • We ontvingen een cast-betwisting. Na een controle van de aanvraag en je dossier en na opvraging en/of onderzoek van bewijsmiddelen is gebleken dat je niet hebt deelgenomen aan een bepaalde opname. De  rechten die (verkeerdelijk) aan jou werden toegewezen worden nu gerecupereerd via andere rechten die jou wel toekomen.
  • De werkelijke casting voor een opname is belangrijker dan de virtuele casting (waarmee rekening werd gehouden bij de eerste verdeling): aangezien er voor een bepaalde opname meer uitvoerende kunstenaars waren dan verwacht, werd het bedrag van jouw rechten bij de afsluitende verdeling opnieuw berekend. Ter herinnering: de verdeling voor eenzelfde referentiejaar gebeurt in twee fasen.

Het Departement Members analyseert deze verschillende situaties intern grondig in samenspraak met de desbetreffende artiesten (of hun vertegenwoordigers). Alle correcties worden uiterst transparant verwerkt en je wordt er vóór iedere verdeling van op de hoogte gebracht.

Heb je hier vragen over of wil je een gedetailleerde berekening voor een bepaalde muziekopname, dan kan je steeds terecht bij je Account Manager.

Gerelateerde items

sluiten

Inloggen Lid worden