De Copyright Directive: het implementatieproces komt op gang

2 maart 2020

Ongeveer een jaar geleden mochten we melden dat Europa eindelijk de felbevochten Copyright directive had goedgekeurd. De lidstaten hebben nog tot 7 juni 2021 om deze richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving. PlayRight volgt dat implementatieproces op de voet op en neemt in België ook actief deel aan de voorbereidende gesprekken.

Het omzetten van een dergelijke richtlijn naar 26 verschillende nationale wetgevingen is geen makkelijke job. De richtlijn beoogt een harmonisatie van de Europese wetgevingen inzake auteursrechten en naburige rechten en het is dan ook het opzet om de huidige wetgevingen nauwer bij elkaar te laten aansluiten.

De Europese Commissie hecht er veel belang aan dat de implementatie leidt tot een effectieve harmonisatie en niet tot nog meer afwijkende nationale regels. Ze voorziet daarom regelmatig overleg tussen de lidstaten en organiseert ook zogenaamde ‘stakeholder dialogues’.

Desondanks, verloopt de implementatie in ieder land op een eigen manier en met een aparte timing. Frankrijk heeft de richtlijn reeds ten dele omgezet. Concrete wetsvoorstellen liggen al op tafel in Nederland en Duitsland. En in België zijn de eerste gesprekken binnen de Raad voor Intellectuele Eigendom opgestart.

Als lid van die Raad kijkt PlayRight erop toe dat de richtlijn voor de uitvoerende kunstenaars geen dode letter blijft en dat de ‘passende en evenredige vergoeding’ die wordt verplicht door artikel 18 wordt vertaald naar een betere vergoeding voor uitvoerende kunstenaar voor wat betreft de online-exploitaties van hun muziek- en filmopnames. We doen dit in samenwerking met de beroepsfederaties van muzikanten en acteurs in beide landsdelen en volgen via onze zustermaatschappijen het proces in andere landen op de voet op.

Wordt vervolgd.

sluiten

Inloggen Lid worden