Tijd voor actie

28 mei 2020

Sinds eind maart hebben heel wat overlegvergaderingen, hoorzittingen, denktanks en andere soortgelijke bijeenkomsten plaatsgevonden om steunmaatregelen op te stellen voor de artistieke sector, de sector die waarschijnlijk het meest getroffen is door de maatregelen genomen in de strijd tegen Covid-19. Tijd voor actie!

Het is duidelijk dat de artistieke sector moet worden ondersteund en dat er moet worden nagedacht over relevante en coherente steunmaatregelen. Die moeten beantwoorden aan de realiteit van een sector die, laten we dat nog eens benadrukken, al in moeilijkheden verkeerde vóór het begin van de pandemie. Intussen zijn de discussies al meer dan twee maanden (bijna drie) aan de gang, en het wordt hoog tijd dat de aangekondigde en/of beloofde maatregelen concreet worden omgezet in actie!

Wat betreft actie spelen de beheersvennootschappen van de kunstenaars vandaag een beslissende rol. PlayRight, gecreëerd door en voor uitvoerende kunstenaars, is ontstaan uit de wens van muzikanten om hun naburige rechten te doen gelden. Vervolgens organiseerden ze zich en creëerden ze de vennootschap die vandaag de dag de rechten beheert van meer dan 16.000 acteurs en muzikanten. Maar daar stopt de missie van PlayRight niet: het verbeteren en verdedigen van de rechten van kunstenaars maakt een integraal onderdeel uit van onze missie en, wanneer de situatie dit vereist, vinden wij het ook onze plicht om concrete actiemaatregelen te nemen om onze kunstenaars te helpen.

Sinds de quarantainemaatregelen werden aangekondigd, heeft PlayRight meerdere verdelingen vervroegd en zo reeds 6.7 miljoen euro aan muziekrechten  uitbetaald. Daarnaast bereiden we ons voor om nog eens 3 miljoen euro aan audiovisuele rechten te verdelen, en zullen we reeds in juli 2020 de eerste verdeling uitvoeren van muzikale rechten die werden geïnd in 2019.

PlayRight nam ook concrete stappen om kunstenaars te helpen die door de corona-cris dringend behoefte hadden aan ondersteuning. Dit door de oprichting van een echt noodfonds, reeds in april. De honderden aanvragen (tot dusver werden er meer dan 450 aanvragen ingediend) getuigen van de noodzaak van een dergelijk initiatief. Het PlayRight+ noodfonds is geen vervangingsinkomen, maar fungeert als een eerstelijnsondersteuning die PlayRight snel oprichtte omdat we voelen dat we dit verschuldigd zijn aan de artiesten die we vertegenwoordigen en die ons het beheer van hun rechten hebben toevertrouwd.

De artistieke sector bestaat uit professionals wiens activiteiten een aanzienlijk directe economische impact hebben op de Belgische economie en stelt meer dan 200.000 mensen te werk. Het is de hoogste tijd om in actie te komen en – nu – de fundamentele, structurele en individuele ondersteuningen in te voeren die de kunstenaar van de overheid mag verwachten.

sluiten

Inloggen Lid worden