Nieuwe (eerste) verdeling van internationale naburige rechten: €505.970

17 februari 2021

De eerste verdeling van naburige rechten in 2021 is een feit! Deze verdeling betreft de internationale naburige rechten voor muziek en audiovisuele opnames die PlayRight heeft verzameld in het buitenland. Het bedrag dat PlayRight zonet verdeelde onder haar aangesloten uitvoerende kunstenaars bedraagt €505.970.

Achtergrondinfo: vanwaar komen deze internationale rechten?

Een artiest die zich aansluit bij PlayRight, kan ervoor kiezen in zijn of haar contract ons een wereldwijd mandaat te geven. Op basis van overeenkomsten met onze zusterorganisaties in het buitenland, verzamelen we dan informatie over het gebruik van het repertoire van onze artiesten in meer dan 40 landen. Zo kunnen we ook internationaal de juiste vergoedingen claimen.

De verdeling van de buitenlandse rechten verloopt volgens de verdelingsregels van de buitenlandse beheersvennootschappen in kwestie. PlayRight kijkt de kwaliteit van hun gegevens wel nauwgezet na en zorgt daarna voor de doorstorting van het berekende bedrag naar de artiest!

Waarop is deze verdeling gebaseerd?

Een verdeling van internationale rechten slaat op verschillende referentiejaren, voor zowel muziek- als voor audiovisuele opnames. Deze verdeling van internationale rechten omvat volgende territoria en referentiejaren:

PlayRight rekent, net zoals andere buitenlandse beheersvennootschappen, 5% operationele kosten door bij de doorstorting van internationale rechten die ze ontving na 1 december 2016.

In augustus 2021 voert PlayRight een tweede verdeling uit van rechten geïnd in het buitenland. De verdelingskalender en deadlines kan jevia deze pagina consulteren.

Nog vragen?

Heb je vragen omtrent deze verdeling? Neem gerust contact op met je Account Manager. Zijn of haar gegevens kan je terugvinden in je online dossier via de PlayRight portal. Of stuur een mailtje naar members@playright.be.

sluiten

Inloggen Lid worden