Verdeling van naburige rechten: een nieuw record in 2019

21 januari 2020

In 2019 heeft PlayRight meer dan 27 miljoen euro aan naburige rechten verdeeld. Door jaarlijks gemiddeld bijna 20 miljoen euro te verzamelen, heeft de vennootschap meer rechten verdeeld dan we in 2019 hebben ontvangen.

Nieuw record sinds 2014

De uitgekeerde rechten in 2014 bedroegen bijna 29 miljoen euro. Dit bedrag was veel hoger dan het ‘gewoonlijke’ jaarlijkse bedrag, en bevatte een aanzienlijke inhaalbeweging uit de voorgaande periodes.

In 2019 heeft PlayRight een enorme inspanning geleverd om dit inhaalwerk voort te zetten, terwijl we de laatste jaren sowieso al veel efficiënter waren in de verdeling van rechten. Door ook de rechten te verzamelen van artiesten die PlayRight vertegenwoordigt in het buitenland, kunnen we ook meer rechten uitkeren.

PlayRight verdeelt meer rechten dan we ontvangen

De vergoedingen die aan de basis liggen van jouw naburige rechten komen voort uit verschillende inkomstenbronnen, afhankelijk van de aard van jouw prestaties (muzikaal en/of audiovisueel). Bovenop deze vergoedingen ontvangen uit België komen de rechten die door PlayRight worden verzameld bij gelijkaardige vennootschappen in het buitenland, voor leden die ons een wereldwijd mandaat hebben toevertrouwd. Eenmaal deze rechten zijn betaald aan PlayRight, worden deze door ons geanalyseerd en individueel berekend. Deze rechten vormen de vergoedingen die PlayRight aan jou verdeelt.

In 2019 verzamelde PlayRight in totaal bijna 20 miljoen euro, terwijl de verdeling van rechten bijna 27 miljoen euro bedroeg. PlayRight heeft dus meer rechten verdeeld dan we ontvangen hebben in 2019.

Vanwaar dit cijfer?

In 2019 heeft PlayRight een enorme inhaalbeweging gedaan betreffende de vorige jaren, wat dit bedrag gedeeltelijk verklaart. Daarnaast maakt werk dat we internationaal uitvoeren het mogelijk om ook meer internationale rechten te verdelen. Dankzij dit heeft Playright in 2019 opnieuw een record behaald voor het verzamelen van de rechten van onze artiesten in het buitenland. Tot slot, de muzikale rechten voor 2015 werden volledig uitgekeerd aan de artiesten.

Dit bedrag is dus niet zomaar het resultaat van geluk, maar wel het gevolg van een strategie en intern beleid dat erop gericht is om de belangen van de artiesten die ons hun rechten toevertrouwen zo goed mogelijk te verdedigen. Let’s go, 2020!

sluiten

Inloggen Lid worden