Nieuw record aan internationale rechten voor 2019!

14 januari 2020

€1.9 miljoen, dat is het recordbedrag aan rechten verzameld in het buitenland in 2019. Meer dan in 2018. Dit bedrag komt overeen met de rechten die PlayRight int voor de aangesloten artiesten die ons een wereldwijd mandaat hebben toevertrouwd voor het beheer van hun rechten.

Kunst kent geen grenzen, en jouw rechten ook niet!

PlayRight is verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren en verdelen van jouw rechten op het Belgisch grondgebied. Maar daar houdt het collectief beheer niet op, want PlayRight werkt nauw samen met gelijkaardige vennootschappen in het buitenland om de rechten van al onze leden-artiesten te innen.

Aangezien jouw werken niet alleen op Belgisch grondgebied worden verspreid, zorgt PlayRight voor het verzamelen van de rechten die jou toekomen in de landen waarmee wij een bilaterale overeenkomst hebben. Via deze uitwisseling kan jij jouw rechten verkrijgen uit alle landen waar jouw werken worden verspreid en geëxploiteerd.

Dit nieuwe record aan Internationale rechten reflecteert het toenemende succes van het Belgische repertoire in het buitenland. PlayRight wordt elk jaar beter in het innen van deze rechten en heeft in 2019 dus een recordbedrag verzameld aan rechten uit het buitenland. We zijn er zeker van dat we in 2020 deze groei kunnen aanhouden!

Wanneer worden deze rechten uitbetaald?

PlayRight stelt jaarlijks een verdelingskalender op. In 2020 zal jouw beheersvennootschap twee verdelingen van internationale rechten uitvoeren, één in februari en één in augustus.

Eenmaal betaald, kan je de details van deze rechten raadplegen in je online portal: deze verschaffen meer informatie over de aard van de rechten (muzikaal en/of audiovisueel), hun oorsprong en, wanneer PlayRight deze informatie ontvangt, de werken die eraan verbonden zijn.

“Int PlayRight mijn rechten in het buitenland?”

Dat is heel eenvoudig: ga naar je online portal en klik op het menu “Gegevens” en vervolgens op het tabblad “Contract”. Wil je PlayRight een wereldwijd mandaat toevertrouwen voor het beheer van jouw repertoire?
Neem contact op met je Accountmanager (zijn/haar contactgegevens vind je terug in het linker-deelvenster van je portal).

sluiten

Inloggen Lid worden