Christian Martin is de nieuwe voorzitter van PlayRight

3 oktober 2019

Christian Martin volgt met ingang van 1 oktober 2019 Luc Gulinck op als voorzitter van PlayRight. Dat beslisten de bestuurders van de beheersvennootschap voor de rechten van uitvoerende kunstenaars met unanimiteit van stemmen tijdens hun vergadering van 23 september 2019.

Toen het oude Uradex in 2009 na een periode van voorlopig bewindvoerderschap opnieuw een regulier statutair regime kreeg, trad Luc Gulinck – muzikant en jurist gespecialiseerd in auteursrecht, naburige rechten en mediarecht – aan als voorzitter van de Raad van Bestuur. Met een nieuwe  leidinggevende ploeg zette hij vervolgens de overgang naar PlayRight in. Maar niet alleen de naam veranderde: de beheersvennootschap werd omgevormd tot een performante organisatie die erin slaagde aan de verwachtingen van haar leden en buitenlandse zustermaatschappijen tegemoet te komen. PlayRight liet zich ook gelden als prominente stem op het publieke forum in zaken die de muziek- en de audiovisuele sector aanbelangen. Na tien jaar voorzitterschap  koos Luc ervoor om zich niet meer herverkiesbaar te stellen. Hij blijft wel nog aan als gewoon bestuurder van PlayRight.

Luc: ‘Ik zou durven zeggen ‘It’s been a hell of a ride,  als dat niet zou klinken alsof ik geen enorm genoegen heb beleefd aan het realiseren van de doelstellingen die ik samen met mijn ploeg bij het begin van de overgang had gesteld. Het was ook niet zomaar een plezierrit waarbij we het landschap op ons lieten afkomen: we hebben zelf de bakens uitgezet. Die ‘we’, dat is het fantastische team van medestanders in de raad van bestuur, de directie, het uitvoerend comité en bij het personeel op wie ik al die tijd heb kunnen rekenen en die ik bij deze van harte dank. Nu ik de fakkel kan doorgeven aan een collega waarin ik het volste vertrouwen stel, beschouw ik mijn taak als vervuld.’

Christian Martin trad acht jaar geleden toe tot de PlayRight Raad van Bestuur. Van opleiding muzikant, richtte hij in 1988 mee het productielabel Team for Action op. Sinds de jaren 1980 is hij actief als muzikant, arrangeur, componist, artistiek producent en geluidstechnicus. Nu treedt hij dus aan als nieuwe voorzitter van PlayRight.

Christian: ‘Ik wil de Raad van Bestuur bedanken voor hun vertrouwen, en in het bijzonder Luc voor zijn steun, toewijding en alles wat hij gedaan heeft voor PlayRight tijdens zijn tien jaar voorzitterschap. Ik neem de waarde van die jaren en de afgelegde weg zeker met me mee, in het besef dat ik nog voor vele uitdagingen zal komen te staan. Ik heb niettemin een ambitieuze toekomst voor PlayRight voor ogen. Ons culturele landschap verandert voortdurend – onze vennootschap zal dat ook moeten doen om nog efficiënter te worden in het innen en verdelen van de vergoedingen waar onze leden recht op hebben voor de verschillende gebruikswijzen van hun artistieke prestaties. Ik zal ook trachten onze rol van gesprekspartner en vertegenwoordiger van de uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de politieke en culturele wereld te verankeren en nog te versterken.’

Christian Martin is de eerste Franstalige voorzitter van PlayRight, en werd verkozen voor een hernieuwbaar mandaat van twee jaar.

sluiten

Inloggen Lid worden