HOE PAS IK MIJN OVEREENKOMST VAN AANSLUITING AAN?

Je kan je overeenkomst van aansluiting bij PlayRight op elk ogenblik*  aanpassen. Misschien wil je de territoria opgenomen in het contract voor het beheer van jouw naburige rechten wijzigen (je vindt de lijst van landen waarmee PlayRIght een bilaterale overeenkomst heeft hier). Of je wil het type “prestatie” opgenomen in je contract aanpassen.

Informatie over je contract vind je in je online dossier in de PlayRight portal, login en controleer welk mandaat je aan PlayRight hebt gegeven. Klik hiervoor in de linkerkolom op “gegevens” en ga vervolgens naar de tab “contract”.

Je ziet nu:

  • De lijst van je contracten van aansluiting in chronologische volgorde (van meest tot minst recente)
  • De territoria die momenteel beschermd worden door je contract bij PlayRight (Wereldwijd, België, België +, etc.).

Om je overeenkomst aan te passen, kan je dit formulier invullen en het ons ondertekend terug te zenden, per post naar PlayRight c.v.b.a., Belgicalaan 14, 1080 Brussel of ingescand per mail naar

* Opgelet : Je kan je contract op elk moment aanpassen, maar weet dat er wettelijke termijnen zijn die elke beheersvennootschap moet respecteren:

  • Je wil het type rechten en/of het territorium in je huidige contract met PlayRight uitbreiden. Deze aanpassingen gaan onmiddellijk in zodra uw  aanpassingsaanvraag door PlayRight is verwerkt.
  • Je wil het type rechten en/of het territorium in je huidige contract inperken. Deze aanpassingen kunnen niet onmiddellijk ingaan. Wanneer je een  aanpassingsaanvraag indient voor 30 juni van een bepaald jaar dan zal die aanpassing pas ingaan vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. Doe je de aanvraag na 30 juni dan gaat de aanpassing niet het daaropvolgende jaar in maar pas 2 jaar later.

Wanneer de door jou gevraagde wijzigingen een conflict met een andere beheersvennootschap veroorzaken, kan dat de datum van inwerkingtreding beïnvloeden.