Hoe worden mijn rechten voor een audiovisuele prestatie berekend?

Het vertrekpunt voor elke verdeling is je repertoire, of eigenlijk jouw aangiftes van audiovisuele prestaties (ook van dubbing en nasynchronisatie en muziek in audiovisueel werk). Als je die niet aangeeft kunnen we je onmogelijk rechten toekennen.

Enerzijds worden de rechten altijd berekend per referentiejaar, het jaar (of de jaren) waarin een audiovisuele opname uitgezonden wordt. Anderzijds gebeurt een verdeling altijd in twee fasen. Via onze thuispagina kan je een kalender van de verdelingen voor dit jaar raadplegen en downloaden. De kalender toont ook de deadlines waarmee je rekening moet houden om je prestaties aan te geven.

STAP VOOR STAP

 

 

STAP 1: GEGEVENS INZAMELEN 

 

PlayRight moet eerst evalueren welke werken uitgezonden werden voor een bepaald referentiejaar. Daarvoor maakt PlayRight gebruik van volgende parameters:

• De tv-speellijsten,
• en hun kijkcijfers.

Deze lijsten en cijfers zijn de parameters die PlayRight hanteert om het belang van de rechten te bepalen die toegekend worden aan een opname, en dus aan de uitvoerende kunstenaars: dit zijn de rechten die PlayRight je toebedeelt.

 

 

STAP 2:  “MATCHING”

 

Daarna koppelen de Account managers de aangiftes van hun leden aan de werken die voorkomen in de speellijsten. Dat noemen we “matching”.

 

 

STAP 3: TOEKENNEN VAN EEN GEWICHT AAN EEN WERK

 

Op basis van bovenstaande parameters wordt een gewicht gegeven aan elk werk in de speellijsten : op basis van dat gewicht kennen we een bedrag toe aan het werk.

Let op: het totale bedrag van een verdeling wordt vastgelegd in functie van de vergoedingen voor uitvoerende kunstenaars die ingezameld werden voor een referentiejaar. Dit totale bedrag kan variëren en het baseert zich enkel op privékopie en leenrecht: Hier vind je meer informatie over de vergoedingen die ten grondslag liggen aan je rechten.

Stap 4: berekening van de rechten & verdeling

Het globale bedrag dat toegekend wordt aan een werk wordt nadien verdeeld onder de uitvoerende kunstenaars, in functie van de rol die ze hadden bij de opname: Hoofdrol, bijrol of kleine rol. *

Eens de berekening is gemaakt en gecontroleerd, verdeelt PlayRight deze rechten onder haar aangesloten uitvoerende kunstenaars en onder haar zusterorganisaties in het buitenland, die rechten geclaimd hebben voor hun leden (en die hen een mandaat gegeven hebben voor België). Als je je repertoire aangegeven hebt bij PlayRight en de opname waaraan je deelgenomen hebt rechten oplevert, krijg je daarvan een gedetailleerd overzicht toegestuurd. De bedragen, samen met de opnames waaraan de rechten gekoppeld zijn kan je nakijken in je PlayRight portal (menu ‘rechten’).

*Herinnering: Omdat nog niet alle uitvoerende kunstenaars hun prestaties aangegeven hebben bij de eerste verdeling van de rechten, kent PlayRight een virtuele casting toe aan elk werk. Zo blijven de rechten van kunstenaars die hun repertoire nog niet aangegeven hebben voorbehouden: meer informatie hier.

 

Hoe worden mijn rechten berekend voor een MUZIEKprestatie ?